Tlaková vlna
Vidieť niečo, čo môžete za bežných okolností vnímať len dotykovými senzormi, je samo osebe novým zážitkom. Preklopiť pocit na vizuálny vnem sa podarilo v roku 2015, keď bola odpálená v americkej púšti nálož a spomalené zábery zachytili rozochvenú krajinu v okolí ohnivého výbuchu. Čo robí fotografiu jedinečnou je čistota, v akej sa tlaková vlna objavila.

Gravitačné vlny

a
Zdroj: WeatherZone.com

Príbeh gravitácie potvrdzujeme každý deň na vlastnej koži. Stačí sa len potknúť na chodníku a máme dôkaz namiesto sľubov. V minulom roku sa však podarilo vyfotografovať gravitačné vlny nad Austráliou. Takto ich vidieť je nesmierne zriedkavé a boli zachytené v momente, keď sa chladný vzduch zmiešal s teplejším a vytváral dostatok koncentrácie, aby oblaky opísali gravitačný tok. Zakrivenie mrakov tak presne opísali smerovanie gravitačných vĺn.

Dráha letu vtákov

a
Zdroj: Xavi Bou/National Geographic

Synchronizované lietanie vtákov fascinuje celú planétu. Fotograf Xavi Bou sa však postaral o zachytenie unikátnych záberov letovej dráhy jednotlivých vtákov. Dokázal to kombináciou video záberov a ich rozloženia na jednotlivé segmenty. Výsledkom sú zábery, ktoré odzrkadľujú letové dráhy, ale málokedy ich dokážeme vysledovať ako let konkrétneho jedinca. Vďaka týmto fotografiám si môžete vychutnať, ako vyzerajú ich letové premety v skutočnosti.

Svetlo kvetov

a
Zdroj: Craig Burrows/National Geographic

Existuje technika nazývaná ultrafialová indukovaná fosforeskujúca fotografia. Dokáže zachytiť drobné svetelné lúče, ktoré vytvárajú objekty. V roku 2018 túto techniku použil fotograf Craig Burrows pri snímaní kvetín. Dokázal tak svetu ukázať nie farby kvetov, ktoré vnímame my, ale ktoré ony samy vyžarujú. Je to božský pohľad, ktorý voľným okom nikdy nezachytíme. je to ako pozorovať skutočnú dušu kvetiny.