Menu
Kondor andský.

Vtákom s najväčším rozpätím krídiel je kondor andský

Kondor andský je kráľom nebies nielen v Južnej Amerike. Má totiž rekordné rozpätie krídiel: až 3,3 metra.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 81%
  • 19%

Je to FIKCIA! Pred kondorom andským je ešte niekoľko ďalších vtákov a v rozpätí krídiel kraľuje albatros sťahovavý s 3,7 metrami.