Menu
Desmod červený.

Všetky netopiere sa živia aj saním krvi

Legendy o upíroch vznikli na reálnych základoch. Všetky druhy netopierov sa totiž okrem iného živia aj krvou teplokrvných živočíchov, a teda aj ľudí.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 14%
  • 86%

Je to FIKCIA! Upíry, teda netopiere z podčeľade Desmodontinae, sú jedinými netopiermi, ktoré sa živia krvou teplokrvných živočíchov. Do tejto podčeľade sa radia iba tri druhy (medzi nimi je aj desmod červený) a všetky žijú výhradne v Južnej a Strednej Amerike. Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú preto, že sú prenášačmi besnoty.