Menu
Jamato.

Najväčšiu bojovú loď v dejinách postavili Japonci

Japonsko kládlo počas druhej svetovej vojny veľký dôraz na budovanie silného námorníctva. Dôkazom sú aj Jamato a Musaši, najväčšie bojové lode, aké kedy vznikli.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 64%
  • 36%

Je to FAKT! Tieto dve sesterské lode boli skutočne najväčšími bojovými loďami v dejinách. Zároveň však ukázali, že cestou zvyšovania výtlaku a zlepšovania pancierovania a výzbroje v podobe diel sa osud námorníctva nebude uberať.