MENU
Menu
a

Prvý komerčný úspech zaznamenali pohľadnice v Rakúsko-Uhorsku

Pohľadnice dnes berieme ako samozrejmosť, ale v polovici 19. storočia išlo o absolútnu novinku, ktorú pošty spočiatku odmietali akceptovať. Nevedeli si totiž predstaviť, že by sa niekto dobrovoľne vzdal súkromia a písal na otvorený papier bez obálky. Ľady sa prelomili až v Rakúsko-Uhorsku v roku 1869, kedy bola odoslaná vôbec prvá pohľadnica v podobe, akej ju poznáme dnes.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 72%
  • 28%

Je to FAKT! Prvá "moderná" pohľadnica bola skutočne poslaná v Rakúsko-Uhorsku a pohľadnice okamžite zaznamenali ohromný úspech. Počas prvých troch mesiacov ľudia poslali až tri milióny takýchto kariet.