MENU
Menu
Romulus Augustulus, weströmischer Kaiser

Posledný rímsky cisár zahynul v troskách Ríma

Romulus Augustulus, ktorý sa zvykne považovať za posledného cisára Západorímskej ríše, bránil Večné mesto do posledného dychu. Keď ho plienili barbari, zahynul v roku 476 v boji.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 54%
  • 46%

Je to FIKCIA! Odoaker, ktorý v roku 476 definitívne zlikvidoval Západorímsku ríšu, daroval poslednému rímskemu cisárovi život. Romulus Augustulus potom žil až do svojej smrti v roku 507 v Kampánii u príbuzných.