MENU
Menu
Rádio

Edison bol prvý človek, ktorého hlas sa ozval z rádia

Thomas Alva Edison má na svedomí obrovské množstvo vynálezov. Jedným z nich j aj rádio. Edison ako prvý preniesol bezdrôtovým spôsobom svoj hlas z vysielača do prijímača.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 35%
  • 65%

Je to FIKCIA! Ako vynálezcovia rádia či bezdrôtového telegrafu sa zvyknú označovať Nikola Tesla či Guglielmo Macroni, ale pravda je inde. Prvým človekom, ktorý bezdrôtovo preniesol svoj hlas z vysielača do prijímača, bol pomerne neznámy kanadský vynálezca Reginald Fessenden.