MENU
Menu
a

Človek je najpočetnejším primátom na Zemi

O pár rokov presiahne počet ľudí na Zemi hranicu ôsmich miliárd. Žiaden iný primát na Zemi nie je početnejší.

Je to Fakt alebo Fikcia?Je to Fakt, alebo Fikcia?

  • 74%
  • 26%

Je to FAKT! Druhým najpočetnejším primátom na Zemi je makak dlhochvostý. Odhaduje sa, že makakov je asi 2,5 milióna, čo je v porovnaní s človekom takmer zanedbateľné číslo.