Začnete kryštalizovať

Voda, minerály a fosfáty vo vašej mŕtvole tvoria dokonalý koktail na vytvorenie minerálov vivianitu. Preto akonáhle  sa prestane hýbať krv v našom tele, začnú sa kryštalické procesy. A telo sa tak stáva tvrdšie a tuhne.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Labradorit tíši nočné mory.
Zdroj: shutterstock