Zostávate v práci dlho do noci? Dajte si pozor. Pilní zamestnanci, ktorí sa neodtrhnú od počítača ani po práci, môžu dosiahnuť veľké úspechy, ale takisto sa u nich môže vyvinúť závislosť od internetu a riskujú svoje duševné zdravie.

Šéfom to neprekáža
Výskumníci z dvoch britských obchodných fakúlt prišli k záveru, že firmy ignorujú problémy zamestnancov, u ktorých je bežné nutkavé správanie – vstávajú v noci, aby skontrolovali emaily, a cítia veľkú úzkosť, keď nemôžu byť pri počítači. Šéfovia si tieto prejavy u kolegov nevšímajú, lebo väčšinou ide o najlepších pracovníkov.

Nový fenomén úspešných vorkoholikov závislých od internetu má svoju temnú stránku. Ľuďom, ktorí využívajú technológiu, aby mohli robiť aj po pracovnom čase, sa zvyčajne veľmi darí v ich profesii, ale rovnako veľmi riskujú, že sa u nich prejavia problémy.

Problémy prídu
U vorkoholikov je pravdepodobné, že prekročia neviditeľnú hranicu a začnú používať internet viac, ako je zdravé. Môžu sa narušiť stravovacie a spánkové návyky, objavujú sa vzťahové problémy a dokonca aj abstinenčné príznaky, keď nie je počítač poruke. Trávia čoraz viac času on-line, aj trikrát v noci vstávajú, aby skontrolovali emaily.

Ako alkoholici
Vedci na základe štúdie päťstošestnásť mužov a žien vo veku od osemnásť do šesťdesiatpäť rokov zistili, že tí, u ktorých je zvýšené riziko závislosti od internetu, nie sú mladí a nezamestnaní ľudia, ako predpokladali, ale zdatní zamestnanci s dobrou prácou.

Mnohí pracujúci by sa radšej zaobišli bez kúrenia a vody ako bez internetového pripojenia. Keď sa stane tá katastrofa, že sú istý čas bez neho, vykazujú abstinenčné príznaky podobne ako alkoholici. Nechcú si pripustiť, že majú so svojou závislosťou problém, a tvrdohlavo trápia naďalej aj seba, aj svoje okolie. Už nemajú potešenie ani z rodiny, zo sexu či z priateľov.

Ako z toho von?
Šéfom firiem sa samozrejme páči, keď sú podriadení stále zastihnuteľní a pripravení riešiť veci aj o polnoci. Ľudia sa boja o prácu a ešte keď sú náhodou aj tak večne prilepení na internete, prečo to nevyužiť?

Podľa odborníkov by si však zamestnávatelia mali byť vedomí zdravotných rizík u svojich podriadených a mali by pre nich vypracovať smernice, ako bezpečne pracovať s internetom mimo služby alebo úradu. Závislí od počítača môžu totiž ľahko začať trpieť izoláciou, depresiou a úzkosťou, pretože už nevedia inak relaxovať.

To by si však mali predovšetkým uvedomiť oni sami, keďže firmy si môžu po nich najať podobných vorkoholikov – ale neopotrebovaných.