Menu
Stalin

Kvíz Vyznáte sa v historických osobnostiach? Zistite, či poznáte vodcov veľmocí

Od ich rozhodnutí záviseli milióny ľudí, osudy štátov a občas i celej Zeme. Ich mená určite poznáte, ale viete aj, ako vyzerali?

1 z 6 Jeden z týchto mužov nebol Predsedom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR. Ktorý?

2 z 6 Jeden z týchto mužov nebol prezidentom USA. Ktorý?

3 z 6 Na ktorej fotke nie je Winston Churchill?

4 z 6 Ktorý z týchto amerických prezidentov zomrel krátko pred koncom druhej svetovej vojny?

5 z 6 Za vlády ktorého amerického prezidenta začala Vietnamská vojna?

6 z 6 Ktorý z týchto mužov sa spája s procesom destalinizácie v ZSSR?