Plavky sa za posledných vyše sto rokov zmenili viac ako výrazne. Ľudia si ešte na začiatku 20. storočia obliekali k vode a na šport odev, ktorý im pokrýval takmer úplne celé telo od hlavy až po päty. Vedci teda analyzovali kultúrne a historické okolnosti, ktoré v uplynulých rokoch prispeli k nárastu výskytu melanómu.

Analýza oblečenia na šport a kúpanie od roku 1900 po súčasnosť ukázala, že odhalená pokožka má za následok dramaticky zvýšený počet prípadov rakoviny kože. Za posledných sto rokov bol zaznamenaný alarmujúci nárast výskytu melanómu, najsmrteľnejšej formy rakoviny kože. V rozpätí rokov 1930 a 1960 poskočil výskyt melanómu v USA o vyše 300 percent u mužov a 400 percent u žien. Nasledoval ďalší skok, až 244 percent u mužov a 167 percent u žien medzi rokmi 1960 a 1990. Asi vtedy prišla éra bikín.

Medzi rokmi 2000 a 2009 sa počet ľudí s diagnózou melanómu vyšplhal v priemere o takmer 2 percentá ročne, ako vo výročných správach uvádza National Cancer Institute. Medical Center Langone analyzovalo štýl odevov na voľný čas, sociálne a zdravotné normy, zmenu sociálneho postoja k opálenej pokožku, ekonomické trendy a tiež rozvoj cestovania. Výsledkom bádania je „viac kože, viac slnka, viac opálenia, viac melanómu,“ ako uviedol American Journal of Public Health. Ešte na začiatku 20. storočia bola v móde porcelánová pokožka, znak príslušnosti k vyššej vrstve, ktorá nemusela pracovať na slnku. Opálená pokožka bola spojená s nižšou triedou ľudí, ktorí pracovali vonku. Na začiatku 20. storočia sa však súčasne slnečné svetlo stalo univerzálnym liekom na krivicu a tuberkulózu, a bolo považované za dobré pre celkové zdravie všeobecne. V laických kruhoch toto presvedčenie povýšilo opaľovanie na životný štandard.

Ľudia tiež začali viac využívať voľný čas a uprednostňovať plavky a športové oblečenie, ktoré postupne pokrývalo čoraz menej kože. Hlasy, ktoré prejavovali obavy z nebezpečenstva vystavovania sa UV žiareniu, verejnosť ignorovala. Ďalším faktorom bol obrat v postoji k opálenej pokožke, ktorá sa stala znamením kvality života a dobrého zdravia vyššej triedy.

Grafy sledovania výskytu rakoviny a percent odhadovaného vystavenia kože slnku ukazujú, že odhaľovanie kože prebieha takmer súbežne s rastom výskytu melanómov.  Zvýšený výskyt melanómu v priebehu rokov vyvolal osobitný záujem lekárov najmä vzhľadom na priemerný vek pacientov a úmrtia. Väčšina obetí melanómu je totiž mladšia ako väčšina smrteľných prípadov pri ostatných významných druhoch rakoviny. Počet pacientov a najmä pacientiek, ktoré prehrali boj s melanómom, je takmer rovnako vysoký ako počet obetí rakoviny prsníka. V tomto prípade teda dvojnásobne platí: Všetkého s mierou.