To, ako rýchlo sa sacharidy v potravine vstrebávajú a ovplyvňujú hladinu glukózy v krvi vyjadruje glykemický index (GI) na stupnici od 0 po 100. Čím nižšie číslo potravina má, tým menej ovplyvňuje hladinu cukru v krvi.

Potraviny a glykemický index

Každá potravina určitým spôsobom ovplyvňuje hladinu krvného cukru, a to v dôsledku kombinácie obsahu sacharidov, minerálnych látok a živín.

  • Najvýznamnejšie pôsobí kombinácia cukor a škrob.
  • Naopak, bielkoviny a tuky neovplyvňujú vylučovanie inzulínu.
  • Komplexné sacharidy sa trávia pomalšie ako jednoduché cukry a GI nezvyšujú tak rýchlo a výrazne.
  • Vláknina a tuky vstrebávanie spomaľujú, tým znižujú výslednú hodnotu GI jedla.

Niektoré potraviny spôsobujú, že vaša hladina cukru v krvi veľmi rýchlo stúpa. Je to preto, že sacharidy, ako sú rafinované cukry sa ľahšie menia na glukózu, ktorú telo používa ako zdroj energie.

Nízky GI majú potraviny s najnižším obsahom cukru a hladinu glukózy ovplyvňujú len mierne. Tieto sú najvhodnejšie na chudnutie a udržanie váhy.

Naopak, potraviny s vysokým GI obsahujú veľa cukru, ktorý sa rýchlo vstrebáva do krvi a výrazne zvyšuje hladinu glukózy, čím sa vylúči väčšie množstvo inzulínu. Hladina cukrov v krvi zase začne kolísať. Čím je vyššia a častejšia konzumácia potravín s vysokým GI, tým vyššia je tvorba tuku z nadbytočne prijatých cukrov. Po zjedení takýchto potravín rýchlo vyhladnete, a máte chuť na ďalšie kalorické jedlo, v dôsledku čoho priberáte.

Zoznam potravín s nízkym GI nájdete na ďalšej strane ►►►