Zníženie stresu

Prvý a rýchly benefit. Kortizol klesá už po pár minútach v meditačnom stave, kedy pustíte myšlienky z hlavy a sústredíte sa len na plynulé dýchanie. Stres totiž spúšťa uvoľňovanie zápalových chemických látok zvaných cytokíny. Tieto účinky môžu narúšať spánok, podporovať depresiu a úzkosť, zvyšovať krvný tlak a prispievať k únave a zahmlenému mysleniu. V osemtýždňovej štúdii sa ukázalo, že denná meditácia znížila zápalovú reakciu spôsobenú stresom.

Meditácia zvyšuje sebauvedomenie

Niektoré formy meditácie vám môžu pomôcť lepšie porozumieť sebe samým, čo vám pomôže rozvinúť svoje najlepšie ja. Jeden prehľad 27 štúdií ukázal, že cvičenie tai-či môže byť spojené so zlepšením presvedčenia človeka o jeho schopnostiach alebo zručnostiach prekonať výzvy. V inej štúdii 153 dospelých, ktorí po dva týždne používali aplikáciu na meditáciu všímavosti, zaznamenalo zníženie pocitu osamelosti a zvýšenie sociálneho kontaktu v porovnaní s osobami, ktoré nemeditovali.

Meditácia predlžuje dobu pozornosti

Jedna štúdia zistila, že u ľudí, ktorí počúvali meditačnú hudbu, sa zlepšila pozornosť a presnosť pri plnení úlohy v porovnaní s kontrolnou skupinou. Vďaka meditácii sa budete lepšie sústrediť a vaše výsledky práce budú lepšie. Ľudia, ktorí pravidelne meditujú, dosahujú lepšie výsledky pri riešení vizuálnych úloh a majú väčšiu pozornosť ako tí, ktorí nemajú skúsenosti s meditáciou. Aj krátka meditácia každý deň vám môže prospieť. Jedna štúdia zistila, že po ôsmich týždňoch meditácie trvajúcej iba 13 minút denne, sa u ľudí zlepšila pozornosť a pamäť.

Meditácia pomáha zbaviť sa závislosti

Chcete sa zbaviť alkoholu, cigariet, porna, čohokoľvek? Meditujte. Výskum ukázal, že meditácia môže ľuďom pomôcť naučiť sa presmerovať pozornosť, zvládať svoje emócie a impulzy a lepšie porozumieť ich príčinám. Jedna štúdia na 60 osobách, ktoré sa liečili z alkoholizmu zistila, že praktizovanie transcendentálnej meditácie bolo po troch mesiacoch spojené s nižšou úrovňou stresu túžby po alkohole. Navyše prehľad 14 štúdií ukázal, že meditácia pomáha účastníkom znížiť emočné a záchvatové prejedanie.

Pomáha znížiť krvný tlak

Metaanalýza 12 štúdií, do ktorých bolo zaradených takmer tisíc účastníkov, zistila, že meditácia pomáha znižovať krvný tlak. To je pre mužov veľmi dôležité, pretože vysoký tlak ohrozuje nielen srdce, ale aj erekciu. Takže určite meditujte páni.