„Zombie“ vírusy

Zmrazeným vírusom v permafroste sa venuje Jean-Michel Claviere, emeritný profesor medicíny a genomiky na lekárskej fakulte Aix-Marseille University School of Medicine v Marseille vo Francúzsku. Bol to on, kto testoval vzorky odobraté zo sibírskeho permafrostu, aby zistil, či sa v ňom nachádzajú vírusové častice a či sú stále infekčné. Sám ich opísal ako „zombie“ vírusy.

Už v roku 2014 sa mu podarilo oživiť vírus, ktorý spolu s jeho tímom izolovali z permafrostu. Po vložení vtedy 30-tisíc rokov starého vírusu do kultivačných buniek zistili, že je stále infekčný. Vzhľadom k bezpečnosti sa preto rozhodol  študovať len vírus, ktorý by mohol napádať jednobunkové améby, nie zvieratá či ľudí. Svoj úspech zopakoval aj o rok neskôr.

Teraz sa Clavierovi podarilo izolovať päť nových rodín vírusov. Ako píše CNN, najstaršia bola na základe rádiokarbónového datovania pôdy stará 48 500 rokov a pochádzala zo vzorky zeme odobratej z podzemného jazera 16 metrov pod povrchom.

Claviere uviedol: „To, že vírusy infikujúce améby, sú po tak dlhom čase stále infekčné, naznačuje potenciálne väčší problém.“ Obáva sa, že ľudia považujú jeho výskum len za vedeckú kuriozitu a nevnímajú perspektívu návratu prastarých vírusov ako vážnu hrozbu pre verejné zdravie.

„Vidíme stopy mnohých, mnohých, mnohých ďalších vírusov,“ dodal. „Takže vieme, že tam sú. Nevieme však s istotou, či sú stále nažive. Ale naša úvaha je taká, že ak sú vírusy améby stále živé, neexistuje dôvod, prečo by ostatné vírusy neboli stále živé a schopné infikovať svojich vlastných hostiteľov.“

Naša imunita je úzko spätá s mikrobiologickým prostredím, v ktorom žijeme. „Ak je v permafroste skrytý vírus, s ktorým sme neboli v kontakte tisíce rokov, je možné, že naša imunitná obrana nie je dostatočná. Je správne rešpektovať situáciu a byť proaktívny a nielen reaktívny. A spôsob, ako bojovať so strachom, je mať vedomosti,“ uviedla pre CNN Birgitta Evengård, emeritná profesorka na Katedre klinickej mikrobiológie Univerzity Umea vo Švédsku.