Mozog je nielen podľa Zdravia extrémne háklivý orgán. Najnovšie vedci odhalili, že mu veľmi škodí aj jeden relatívne častý návyk mnohých ľudí. Ak sa týka aj vás, váš mozog môže cez noc zostarnúť o jeden až dva roky.

V štúdii uverejnenej v The Journal of Neuroscience vedci z Kalifornskej univerzity pomocou algoritmu strojového učenia odhadovali vek mozgu jednotlivých účastníkov na základe snímok mozgu z magnetickej rezonancie (MRI).

Výskumníci čerpali z piatich existujúcich súborov údajov, ktoré obsahovali údaje od 134 účastníkov v štyroch skupinách: úplná spánková deprivácia (žiaden spánok počas jednej noci), čiastočná spánková deprivácia (tri hodiny času v posteli počas jednej noci), chronická spánková deprivácia (päť hodín v posteli každú noc počas piatich nocí) a kontrolná skupina (osem hodín v posteli každú noc). Každá skupina mala pred spánkovou depriváciou aspoň jednu noc základného spánku, počas ktorej strávila v posteli osem hodín; väčšina skupín mala po nej aj celú noc regeneračného spánku, opisuje výskum LiveScience.

Po každej noci všetkých podrobili MRI, vďaka ktorej mohli porovnať, ako vyzeral ich mozog pred a po spánkovej deprivácii a po celonočnom odpočinku.

Na čo odborníci prišli? Pokračovanie na ďalšej strane...