Nebojte sa hovoriť so sebou nahlas

Na začiatku 20. storočia sovietsky psychológ Lev Vygotsky navrhol, aby sme hovorili nahlas, pretože naša reč a myšlienky nie sú prepojené. Ak hovoríte sami so sebou dochádza k synchronizácii myšlienok a slov a tak sa nám mnohé procesy, ktoré by inak stále blúdili v mysli dostávajú do jasných mantinelov a pomôže to nájsť riešenia. 

Cvik Baddha Konasana posilňuje a zlepšuje pružnosť vnútornej strany stehien, slabín a kolien.
Zdroj: Shutterstock

Pokračovanie na ďalšej strane...