Žijeme v časoch, keď majú lekári k dispozícii viacero vedecky overených spôsobov, ako zastaviť či spomaliť nadmerné krvácanie. V nedávno vydanej štúdii, ktorá sa týka švajčiarskych nemocníc, sa však píše, že viacerí chirurgovia sa nespoliehajú iba na vedu. Pred operáciou hovoria slová „uzdravovacej poučky“, ktorú volajú „Tajomstvo“. Poučka je známa už z čias stredoveku a hojne sa využíva najmä vo francúzsky hovoriacej časti Švajčiarska. No a práve Tajomstvo sa stalo predmetom skúmania. Vedci chceli zistiť, či naozaj funguje.

Napriek chýbajúcim dôkazom sa až 76 percent pacientov na začiatku štúdie vyjadrilo, že veria v silu Tajomstva a od lekárov pred operáciou požadovali vyrieknutie „zázračnej“ poučky. Vedci však dali dokopy presné dáta o krvácaní dvoch stoviek pacientov, ktorí vo Švajčiarsku podstúpili operáciu srdca. V polovici prípadov pritom lekári pred zákrokmi vyriekli Tajomstvo.

Asi vás neprekvapí, že Tajomstvo nehralo v prípade intenzity krvácania žiadnu rolu. Z tých, ktorých chirurgovia vyriekli Tajomstvo, 72 percent nekrvácalo, 16 percent malo krvácanie prvého stupňa a 12 percent krvácanie druhého stupňa. V prípade zákrokov bez Tajomstva 73 percent pacientov vôbec nekrvácalo, 14 percent malo krvácanie prvého stupňa a 13 percent krvácanie druhého stupňa. Dve skupiny mali teda prakticky totožné výsledky.

Jednu výhodu však Tajomstvo predsa len môže mať, a to u poverčivejších lekárov. Ak by dotyční išli operovať bez vyrieknutia poučky, mohlo by sa to odraziť na ich výkone. Tajomstvo tak do istej miery funguje ako placebo.

Mimochodom, Tajomstvo je zapísané na zozname nehmotného dedičstva UNESCO. A dokonca ide o lekármi prijateľnú prax. Napokon, nikomu neubližuje.