Spoločné bývanie má netušenú výhodu: pomáha sa vyhnúť predčasnej smrti. Tím z Národného centra pre rakovinu a Tokijskej univerzity dospel k tomuto záveru po analýze údajov z kohorty 16 štúdií vykonaných v Ázii v rokoch 1963 až 2015.

Manželstvo vám pomôže zostať zdravými

Vedci študovali lekárske záznamy 623 140 ľudí, ktorí mali v priemere 54 rokov. Prevažná väčšina (86,4 percent ) bola vydatá a ženatá. Ako slobodní boli označení okrem slobodných aj ľudia, ktorí žili v odlúčení, aj keď boli stále v manželstve,dalej rozvedení alebo ovdovení . Počas 15 rokov výskumu bolo zaznamenaných celkovo 123 264 úmrtí. Väčšina bola spôsobená rakovinou (41 362), mozgovo-cievnbymi ochoreniami (14 563) a respiračnými ochoreniami (13 583).

Výsledky publikované v časopise JAMA Network Open ukázali, že jednotlivci vo vzťahoch mali o 15 percent nižšie riziko predčasného úmrtia. 

Prečo žijú zadaní dlhšie?

Vedci naznačujú, že ochranný účinok manželstva by mohol súvisieť so skutočnosťou, že partneri povzbudzujú svojho partnera - manžela či manželku, aby sa poradil s lekárom, ak má zdravotné problémy, a aby dodržiaval predpísanú liečbu. Poznamenávajú tiež, že spoločný život vo všeobecnosti sprevádza lepšia finančná situácia a zdravší životný štýl.

Na druhej strane, muži viac ťažia z priaznivého účinku manželstva, pričom zaznamenávajú najväčší pokles úmrtnosti . Podľa vedcov, ak majú ženy zo spoločného života menší prospech, môže to byť spôsobené tým, že domáce práce sú v domácnostiach nerovnomerne rozdelené. Sú viac konfrontované s domácimi prácami a výchovou detí. Čo by  podľa štúdie u žien „mohlo pôsobiť proti zdravotným výhodám manželstva “.

Aká smrť hrozí viac slobodným?

6 najväčších rizík predčasnej smrti pre slobodných ľudí, ktoré odhalil ázijský výskum:

  • Slobodní ľudia majú o 12 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na cerebrovaskulárne ochorenie – ako je mŕtvica alebo aneuryzma – než ženatí ľudia.
  • Riziko predčasného úmrtia v dôsledku koronárnej choroby srdca bolo o 20 percent vyššie.
  • Slobodní ľudia majú o 17 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na choroby obehového systému, ako sú infarkty, srdcové choroby a srdcové zlyhanie.
  • Slobodní ľudia majú o 19 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na vonkajšiu príčinu smrti, ako je nehoda alebo zranenie.
  • O 14 percent vyššie riziko respiračných ochorení, vrátane pľúcnych ochorení a astmy, bolo pozorované u slobodných ľudí.
  • Slobodní ľudia majú o šesť percent vyššie riziko úmrtia na rakovinu.