V rokoch 18-19 dosiahne vrchol naša rýchlosť spracovania informácií, v 25 rokoch mávame vrcholy krátkodobej pamäte, ale potom sa na nejakú dobu „vypíname“.

V tridsiatke vrcholí pamäť na tváre. V 35 rokoch začne krátkodobá pamäť slabnúť.

Schopnosť zhodnotiť emocionálne stavy druhých podľa skúseností dokážeme až v našej štyridsiatke či päťdesiatke. V šesťdesiatke sa stále učíme nové slová a dosahujeme zručnosť pri ich používaní. V 60 - 70 a viac rokoch vrcholí naša životná inteligencia.

V každom veku sme na niektoré veci lepší, na niektoré horší a na iné úplne špičkoví. Vedci v tomto duchu spustili experimenty vo veľkom meradle na internete, kde sa ľudia akéhokoľvek veku môžu stať výskumnými subjektmi. Na určených stránkach si nájdu kognitívne testy, ktoré treba dokončiť v priebehu niekoľkých minút. 

Prostredníctvom týchto stránok vedci zhromaždili dáta od takmer 3 miliónov ľudí. Bude však treba viac práce, aby odhalili, prečo každá z uvedených zručností vrcholí v rôznych časových obdobiach. Predchádzajúce štúdie naznačil, že rolu v schopnostiach môžu hrať aj genetické zmeny alebo zmeny v štruktúre mozgu.