Zohratá dvojica má ďaleko živšie spomienky, keď je spolu. Vedecký výskum dokázal, že partneri si individuálne nevedeli spomenúť na detaily zo spoločných dovoleniek. Keď si ich však pripomínali spolu, tieto spoločné spomienky boli plné anekdot a podrobností, ktoré sa im v pamäti neobjavili, keď boli odlúčení.

Kľúčovým momentom výskumu bolo, že udalosti si lepšie pamätali partneri, ktorí označili svoju intimitu a blízkosť ako vyššiu, než majú v priemere iné páry. Vedecký tím z Macquarie University napísal: „Prostredníctvom štyroch štúdií sme skúmali zdieľané zapamätané momenty v živote párov.

Ich údaje ukázali, že štandardné úlohy, ako je reprodukcia slov z preštudovaných zoznamov, lepšie zvládli páry, ktoré v bežnom živote pracujú spoločne, hoci pri výskume pracovali samostatne.

Tí, ktorí v živote prežívajú harmonický ​​vzťah, boli lepšie pripravení na záťaž a okrem iného úlohy vypracovali lepšie ako tí, ktorí sú vo vzťahu pasívni alebo kritickí.

Vedci zistili, že tieto sociálne výmeny viedli k jasnej výhode, vrátane pripomenutia ťažko zapamätateľných názvov a mien – vďaka výzvam medzi oboma stranami. K tomu patria aj bohatšie, živšie opisy udalostí, vrátane zmyslových informácií , spolu so schopnosťou jedného partnera vykresliť veci v inom, novom svetle.

V každodennom živote sa vyskytuje spomínanie v rámci sociálnych kontextov, a teória predpokladá kognitívne a sociálne výhody zdieľanej pamäti.