Služba nielen pre včelárov

Výskumný tím z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvinul a optimalizoval metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu. V spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave získal tento test akreditáciu Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Spomedzi členských štátov Európskej únie je tak Slovensko prvou krajinou, ktorá ponúka akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu ako komerčnú službu nielen pre včelárov, ale aj pre spotrebiteľov. 

Antibakteriálny účinok

Nová metóda stanovuje minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC) medu. Ako modelovú baktériu vedci používajú zlatého stafylokoka. Čím nižšiu hodnotu MIC testovaná vzorka má, tým vyššia je jeho aktivita voči baktériám.

„Stanovením MIC medu získavame dôležitú informáciu o sile jeho antibakteriálneho účinku. Hodnota MIC vyjadruje najnižšiu možnú percentuálnu koncentráciu medu, pri ktorej je potlačený alebo zastavený rast baktérií," vysvetlil mikrobiológ a dodal, že medy s vynikajúcou antibakteriálnou aktivitou sú ohodnotené známkou kvality.

Púpavový med
Zdroj: Shutterstock

Vývoju a optimalizácii testu predchádzala analýza stoviek vzoriek medov rôzneho botanického a geografického pôvodu a intenzívny viac ako desaťročný výskum v oblasti biologických účinkov medu.„Dostávame sa tak na vyššiu úroveň poznania, čo pre nás med znamená a aké má zdraviu prospešné účinky. Cieľom je dať medu pridanú hodnotu a identifikovať medy s najvyššou antibakteriálnou aktivitou," uviedol Majtán.