Rozsiahly výskum z Ameriky

Už viaceré staršie štúdie poukazovali na to, že dlhovekosť sa nespája len so životným štýlom, ale aj osobnosťou človeka. V Amerike sa na toto tvrdenie pozreli dôkladnejšie a zanalyzovali tisícky absolventov stredných škôl z roku 1960. Zamerali sa na ich dožitý vek a prepojili to s výsledkami psychologických testov, ktoré daní ľudia počas školy absolvovali. Čo teda ukázali ich osobnostné črty spolu s ich vekom?

Vlastnosti dlhovekosti?

Výskumníci rozsiahleho prieskumu si už vopred vytvorili niekoľko skupín vlastností, ktoré sledovali. Základom bolo, či bol človek pohodový, extrovertný, zásadový, otvorený alebo neurotický. Ako sa ukázalo, len niektoré z týchto "základných" osobnostných čŕt sa opakovali medzi absolventmi s najvyšším dožitým vekom.  Možno tak hovoriť o vlastnostiach dlhovekosti, ktoré síce nie sú zárukou, ale rozhodne nič nezhoršia.

Dlhší život vďaka...

Riziko predčasného úmrtia sa ukázalo nižšie u ľudí, ktorí boli menej impulzívni, pokojnejší a empatickejší. Takisto u tých, ktorí sa vyznačovali svedomitosťou a zdravou zvedavosťou, čo udržiava v kondícii myseľ. Nemožno tým síce vylúčiť, že by sa cholerik nedožil dostatočne dlhého veku, ale pokiaľ už teraz hľadáte spôsob, ako si roky navýšiť, pestovanie vyššie spomenutých vlastností nebude na škodu.