Zhoršuje stres a úzkosť
Vedci už viackrát testovali, čo robí nadmiera kofeínu so stresom. A výsledok bol vždy rovnaký - citeľne ho zhoršuje. Dve skupiny mužov dostali pred zaťažkávajúcou úlohou buď placebo, alebo prehnanú dávku kávy. Tí druhí mali výrazne zvýšené hladiny stresových hormónov, a tak im búšilo srdce a dvihol sa tlak viac ako skupine s placebom.

Zvyšuje búšenie srdca
Spomínané búšenie srdca môže byť u niekoho menším, u iných väčším problémom. Po množstve kofeínu môže spôsobovať až závrate a mdloby, preto sa veľa kávy neodporúča ľuďom s oslabeným kardio systémom.

Spôsobuje nervozitu
Kým šálka či dve kávy zlepšujú ostražitosť človeka, nadmiera už môže vyvolávať nervozitu. Jemné tiky tela sú dôsledkom prehnane nabudeného nervového systému a zhoršujú výkon človeka.

Bolesti žalúdka
Možno si spájate bolesti žalúdka s jedlom a ženy s PMS, ale na zoznam vinníkov možno dať aj priveľa kávy. V roku 2017 európski vedci jednoznačne potvrdili, že určité zlúčeniny v káve stimulujú nadmerné vylučovanie žalúdočnej kyseliny. A to spôsobuje nevoľnosti.

Privoláva hnačku
O pravidelnom vyprázdňovacom režime vie každý kávičkár. Ak sa to však preženie, je dokázané, že nadmiera vypitého hnedého moku môže spôsobiť až hnačky. V takom prípade treba množstvo kávy prehodnotiť a počúvať svoje telo.

Narúša spánok
Niektorí tvrdia, že káva nemá na ich spánok žiadny účinok, ale výskumy hovoria iné. Pôsobenie kávy je vyčíslené na asi päť hodín, čo je čas, kým stimulant opustí ľudský organizmus. Ak je prijatého kofeínu veľa, môže narúšať spánkový cyklus, spôsobovať prebúdzanie a u niekoho aj nemožnosť zaspatia.