3. Svalová slabosť a krehkosť väziva

Svalové a väzivové bunky potrebujú na svoju obnovu bielkoviny. Keď je ich príjem nedostatočný, následokom sú bolesti a svalová slabosť. Keď nedostatok trvá dlhšie, telo začne bielkoviny čerpať aj zo svalov, aby si vyrobilo energiu.

4. Väčšia náchylnosť na choroby

Imunitný systém sa vo veľkej miere spolieha na imunoglobíny, čiže proteíny, ktoré rozpoznajú a neutralizujú patogény v tele. Pri nedostatočnom príjme bielkovín sa neobnovujú dostatočne rýchlo, čo spôsobuje, že vaše telo je náchylnejšie na choroby a predlžuje sa proces uzdravovania.