Po prvýkrát v dejinách sa vedcom podarilo v prasacích embryách „vyrobiť“ obličky v ranných štádiách vývoja. Potenciál využitia zvierat pre oblasť transplantácie ľudských orgánov tak dramaticky vzrástol.

Obličky sú najčastejšie transplantovaným orgánom nielen u nás, ale aj vo svete. V roku 2021 sa na Slovensku transplantovalo 115 obličiek, v USA to bolo až 25-tisíc. Orgány pochádzali od mŕtvych i živých darcov. Zoznam čakateľov na novú obličku však z roka na rok rastie a mnohí ľudia zomierajú predtým, než sa orgánu dočkajú.

Práve preto vedci hľadajú alternatívy k transplantáciám typu „človek človeku“. Vynašli takzvanú xenotrasnplantáciu, teda voperovanie zvieracích orgánov človeku. Keďže ľudský imunitný systém odmieta orgány iných živočíšnych druhov, bolo potrebné prasacie obličky geneticky upraviť.

Nová štúdia a s ňou spojené experimenty sa ale vydali iným smerom. Odborníci počas nej vyvinuli takzvané chiméry, teda embryá s ľudskými i prasacími bunkami. Snažili sa vo zvierati vypestovať ľudskú obličku, čo sa dosiaľ nikomu nepodarilo.

Výskumníci z Kantonských inštitútov biomedicíny a zdravia však tentokrát uspeli. Chimérické embryá v počte 1820 kusov vložili do prasníc a po 25 až 28 dňoch graviditu prerušili a embryá podrobili analýze.

V jednom z piatich prípadov zistili, že vývoj obličky prebiehal celkom štandardne a dokonca sa v orgáne vyvinulo aj napojenie obličky na močový mechúr. 50 až 60 percent buniek v orgánoch bolo ľudských, zvyšok prasacích.

K pestovaniu orgánov vo zvieratách napriek tomuto úspechu vedie ešte dlhá cesta. Vedci sa obávajú najmä odpovede imunitného systému po transplantácii orgánu a tvrdia, že ošípané by bolo treba podstatne viac geneticky upraviť. Otázkou teda ostáva, či sa im tieto prekážky podarí prekonať. Ak áno, do veľkej miery by vyriešili problém s nedostatkom orgánov.