Bisfenol A (BPA) sa vyskytuje v niektorých plastikových fľašiach, nádobách na potraviny ale napríklad aj v CD nosičoch, zubných výplniach, či športových pomôckach.

Podľa výskumníkov má BPA neblahý vplyv už na plody chlapcov vyvíjajúcich sa v maternici. BPA je podobný ľudskému hormónu estrogénu a môže spôsobiť zvýšenú náchylnosť na rakovinu prostaty v neskoršom veku.

Pri skúmaní vedci odobrali kmeňové bunky z prostaty z muža a vloýili ich do myši. Hlodavcom potom pridávali do potravy také množstvo BPA, aby zodpovedalo príjmom u bežnej americkej ženy. Po mesiaci, keď sa z kmeňových buniek už vyvinulo tkanivo prostaty, myškách podali estrogén. Práve vyššie hladiny estrogénu sú známym spúšťačom rakoviny u mužov.

Po dvoch až štyroch mesiacoch vedci odobrali vzorky a skúmali, či v nich budú rakovinové bunky. Až u tretiny myšiek, ktorým podávali BPA našli predrakovinové lézie alebo samotné rakovinové bunky. V kontrolnej skupine myší bolo týchto prípadov 12 percent. Ak vystavili kmeňové bunky BPA aj pred implantáciou, riziko stúplo až na 45 percent.

Vedci sa domnievajú, že prítomnosť BPA dokáže naprogramovať u buniek väčšiu citlivosť na estrogén počas celého života, čím robí ich nositeľov celý život náchylnejších na rakovinu prostaty.

BPA je už dlhodobo spájaná s mužskou impotenciou, srdcovými chorobami, kvalitou ženských vajíčok, rakovinou pŕs, astmou, či cukrovkou.

Okrem ľudskej reprodukcie má BPA vplyv aj na reprodukciu a vodných živočíchov, hlavne rýb. Podľa istej kanadskej štúdie sa dokonca v riekach kontaminovaných BPA vyskytovalo u niektorých druhoch rýb viac samičiek ako samčekov.