Menu
fyzilógia, stavba ľudského tela, škola, biológia, zdravoveda

Kvíz KVÍZ z učiva BIOLÓGIE zo základnej školy: Ako poznáte ľudské telo?

Vyznáte sa v ľudskom tele? Viete, ako funguje a čo mu ubližuje? Urobte si s nami tento test a možno zistíte aj veľa zaujímavého.

1 z 23 Koľko krvi sa nachádza v tele dospelého človeka?

2 z 23 Čo je to neurón?

3 z 23 V strednom uchu sa nachádza sústava drobných sluchových kostičiek. Ako sa volajú?

4 z 23 Najdôležitejším enzýmom žalúdočnej šťavy je pepsín. Na čo slúži?

5 z 23 Koľko zubov má mať úplný chrup dospelého človeka?

6 z 23 Kam vedú krv žily?

7 z 23 Ako rastú kosti?

8 z 23 Čo je to sklovec?

9 z 23 Ktorý vitamín vzniká pri opaľovaní?

10 z 23 Koľko párov rebier má človek?

11 z 23 Koľkokrát v kľude vdýchneme a vydýchneme?

12 z 23 Koľko je kostrčových stavcov?

13 z 23 Ktorý orgán produkuje hormón inzulín?

14 z 23 Koľko zubov má mať úplný chrup dospelého človeka?

15 z 23 Koľko tepov za minútu má v kľude zdravý človek?

16 z 23 Ktorá kosť je v ľudskom tele najmenšia?

17 z 23 Koľko existuje u človeka základných krvných skupín?

18 z 23 Ktorý vitamín vzniká pri opaľovaní?

19 z 23 Ako dlho trvá priemerne ľudská gravidita?

20 z 23 Z priečne pruhovaného svalového tkanive sú zložené…

21 z 23 Čo je hemoglobín?

22 z 23 K čomu slúžia krvné doštičky?

23 z 23 Čo je jazylka?