Aspoň jeden epileptický záchvat v živote prekoná až päť percent detí. V detskom mozgu totiž nie sú celkom vyvinuté prirodzené mechanizmy, ktoré by výboje tlmili. Ak sa to stane raz, automaticky to neznamená, že dieťa má epilepsiu. Podľa novej definície ILAE (International League ­Against Epilepsy – Medzinárodná liga proti epilepsii) však túto diagnózu možno určiť aj po prvej epizóde, ak má dieťa na ochorenie predispozíciu, ak sa vyskytuje v rodine či jeho EEG vykazuje abnormality. To všetko sú faktory zvyšujúce riziko ďalších záchvatov. Tento stav môže prebiehať sekundy aj minúty. Sám osebe nie je nebezpečný, kým nepretrváva hodiny.

Najvyššia pohotovosť

Dlhotrvajúci totiž zvyšuje riziko rozvoja takzvaného status epilepticus (SE), teda stavu, keď záchvat trvá dlhšie ako päť minút alebo sa udeje viac než jeden v priebehu tridsiatich minút, a to bez návratu na normálnu úroveň vedomia medzi epizódami. Ide o najvyššiu zdravotnú pohotovosť, ktorá môže viesť k trvalému poškodeniu mozgu alebo dokonca k smrti. Do tohto stavu môže vyústiť prakticky ktorýkoľvek epileptický záchvat. Podľa štandardných postupov sa preto odporúča podať pacientovi liečbu v čase od piatich do desiatich minút od nástupu epizódy. Každá minúta oneskorenia zvyšuje o päť percent riziko SE trvajúceho až 60 minút. Jeho následky môžu byť katastrofálne.

Pokračovanie na ďalšej strane...