Nadmerná starostlivosť o svoj vzhľad a telo už dávno nie je iba doménou žien. Čoraz viac chlapcov a mužov túži vyzerať inak, vďaka čomu sa posilňovniam darí napĺňať svoje kapacity. Nie vždy sa to však končí iba formovaním postavy. Cvičenie až do odpadnutia, a pritom neustála nespokojnosť s tým ako telo vyzerá, začína sprevádzať množstvo mladých mužov.

Netrápi vás bigorexia?

Niečo nie je v poriadku
Bigorektici sú muži, ktorí veria, že ich telesná schránka a hlavne svaly sú nedostatočne vyvinuté. Preto mnohokrát denne kontrolujú svoj obraz v zrkadle, viac času trávia v posilňovni ako doma. Aj malé prestávky v cvičení považujú za stratu času, lebo vedú k prírastkom váhy. Stávajú sa otrokmi svojich svalov, čo vedie k zmene ich životosprávy a celkového spôsobu života.

Bohužiaľ, nie zriedkavým javom u bigorektikov je zistenie, že samotné cvičenie im nestačí. Potom nastupujú vitamínové a posilňujúce preparáty a v neposlednom rade aplikácia anabolických steroidov. A odtiaľ už nie je ďaleko k zdravotným problémom, ktoré sú často sprevádzané psychickými poruchami ako zmena osobnosti, depresívne stavy, nárast agresívneho správania, napätia či úzkosti.

Dá sa to liečiť?
Mnohí psychológovia i psychiatri potvrdzujú, že s bigorektikmi je veľmi ťažká práca, pretože títo pacienti nie sú ochotní priznať si, že trpia chorobou a ani nerozumejú, čo lekári od nich požadujú. Tým, že muži, a predovšetkým dospievajúci chlapci, trávia v posilňovni aj niekoľko hodín denne, pričom nedbajú na únavu a preťažujú si organizmus, spôsobujú si nadmerné preťaženie srdca, pohybového aparátu i chrbtice.

Ak sa k tomu pripoja nedovolené preparáty, strata kontroly a iných záujmov a zameranie pozornosti takmer výlučne na telo a svaly, na svete je problém, ktorý sa dá prirovnať aj k iným typom závislostí. To je už stav, v ktorom človek potrebuje odbornú pomoc.