Deti tých žien, ktoré mali v tehotenstve najvyššie hladiny dvoch ftalátov, mali vo veku siedmich rokov o šesť percent nižšie IQ ako deti žien s najnižšími hladinami týchto chemických látok.

Americkí vedci tvrdia, že pri svojom výskume zobrali do úvahy známe faktory, ktoré môžu  ovplyvniť detské IQ, ako je napríklad matkina inteligencia a kvalita domáceho prostredia.

Ftaláty sú človekom vyrábané chemikálie, ktoré podľa všetkého interferujú s prírodnými hormónmi, kľúčovými pre celkové zdravie človeka.

Dajú sa nájsť vo všetkom od podlahových materiálov z PVC a sprchových závesov až po prístrojové dosky v autách - a tiež v našich potravinách. Malinké čiastočky môžu vojsť do našich tiel prostredníctvom dýchania alebo jedenia.

Výskumníci v New Yorku skúmali štyri ftaláty a spomínanú súvislosť určili pri dvoch z nich. Ich názvy sú DnBP a DiBP. Oba sú prítomné v takých produktoch ako sú vinylové tkaniny, rúže, laky na vlasy a na nechty či v niektorých mydlách.

"Miera týchto IQ rozdielov je znepokojujúca," hovorí profesor Robin Whyatt z Kolumbijskej univerzity. "Šesť alebo sedembodový pokles v IQ môže mať závažné dôsledky pri dosahovaní akademických úspechov a možnostiach nájsť si prácu."

Vedci merali prítomnosť ftalátov u 328 žien z New Yorku a ich detí, pričom všetci boli zo sociálne slabších komunít. Stopy po chemikáliách merali vo vzorkách moču počas posledných troch mesiacov tehotenstva.

Žiadna zo žien nemala pritom podľa vedcov v sebe nezvyčajnú hladinu týchto chemikálií. "Tehotné ženy prichádzajú v Spojených štátoch do styku s ftalátmi takmer denne, mnohé majú podobné hladiny ako tie, o ktorých sme zistli, že súvisia s podstatným poklesom IQ u detí," konštatuje Dr. Pam Factor-Litvaková z Kolumbijskej univerzity