Výskumy ukazujú, že človek, ktorý prestane fajčiť ako 35-ročný, sa postupom času dostane v pravdepodobnosti predčasného úmrtia na úroveň toho, kto nikdy nefajčil. Tí, ktorí prestali fajčiť neskôr, taktiež vykazovali v porovnaní s fajčiarmi nižšie riziko, no rozdiel už nebol taký veľký.

Len pre porovnanie, človek, ktorý prestane fajčiť medzi 36. a 45. rokom života, má o 21 percent vyššie riziko predčasnej smrti ako niekto, kto nikdy nefajčil. U toho, kto prestane medzi 46. a 55. rokom, je to 47 percent.

Už tri veľké štúdie ukázali, že 35 rokov je ideálny vek na skoncovanie s fajčením, a to najmä u ľudí, ktorí začali fajčiť mladí. Je jasné, že čím skôr človek skončí, tým lepšie, až výskumy ale ukazujú kritickú vekovú hranicu, ktorá, čo sa rizika predčasnej smrti týka, urobí z exfajčiara takpovediac nefajčiara.

Najnovšia štúdia analyzovala 550-tisíc Američanov, ktorí odpovedali na otázky v rokoch 1997 až 2018 a boli vo veku 25 až 84 rokov. Išlo o fajčiarov, bývalých fajčiarov i nefajčiarov, teda ľudí, ktorí mali v živote menej než 100 cigariet.

75-tisíc opýtaných pritom do konca roka 2019 zomrelo. V porovnaní s nefajčiarmi išlo najmä o fajčiarov. Rozdiely sa ukazovali aj v tom, koľko cigariet dotyční vyfajčili za deň.

Hranica v podobe 35 rokov môže byť pre mladých fajčiarov motiváciou, aby prestali. Skoncovať s týmto zlozvykom sa síce dá aj neskôr, účinok už ale nebude taký markantný.