Nemávate občas pocit, že na Slovensku máme viac lekární ako potravín a mäsiarstiev dohromady? Zelené kríže blikajú naozaj na každom druhom rohu. Podľa slov PharmDr. Miroslavy Snopkovej, PhD., viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory, je u nás okolo 2150 lekární, takže autom dorazíte k niektorej z nich do päť minút, nech už sa nachádzate kdekoľvek. No nejde len o "predajne" liekov, potravinových doplnkov či kozmetiky. V dobrej lekárni by vám mal lekárnik dokázať vyšetriť aj niektoré dôležité zdravotné ukazovatele a odborne poradiť ako ďalej, ak ich hodnoty nie sú veľmi dobré.

V lekárni vás plnohodnotne vyšetria

"Mnohé lekárne poskytujú fyzikálne a biochemické vyšetrenia. Dokážu vám odmerať najmä krvný tlak a pulz, hladinu cukru, množstvo viscerálneho aj podkožného tuku, hladinu cholesterolu a niektoré ďalšie parametre. Vyšetrenie trvá asi 15 až 20 minút a výsledky sa dozviete hneď," popisuje služby lekární, o ktorých väčšina z nás nevie, PharmDr. Peter Matejka, PhD., farmaceut z FaF UK.

Podľa neho vám lekárnik na základe výsledkov vie povedať celkové kardiovaskulárne riziko, čiže riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice v percentách v najbližších 10 rokoch. A tiež to, ako ho preventívnymi opatreniami znížiť. Či takéto služby poskytuje aj niektorá lekáreň vo vašom okolí, by sme mali zistiť na jej www stránke. Služby sú síce platené, no nejde o vysoké sumy.

V lekárni vám dokážu ponúknuť viaceré dôležité odborné vyšetrenia.
V lekárni vám dokážu ponúknuť viaceré dôležité odborné vyšetrenia.
Zdroj: Shutterstock

Vyšetrenie je dôležité u ľudí s nadváhou

Problém je, že 60 až 70% ľudí na Slovensku má nadváhu alebo obezitu, čo znamená niekoľkonásobne vyššie riziko mnohých zdravotných problémov. Podľa našej poprednej odborníčky na cukrovku a poruchy látkovej premeny a predsedníčky Slovenskej obezitologickej asociácie, docentky MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD., MPH, je obezita spájaná najmä s metabolickými, nádorovými či neurodegeneratívnymi diagnózami.

"Obezita znamená 55% zvýšenie rizika depresie, 3- až 7-krát zvýšený výskyt cukrovky 2.typu, 2-krát zvýšené riziko ischemickej choroby srdca a cievnej mozgovej príhody oproti ľuďom s normálnou hmotnosťou. Napríklad 5,5% rakovinových ochorení sa dá pričítať obezite a riziko chronického obličkového ochorenia je u obéznych 2- až 7-krát vyššie," konštatuje odborníčka.

Lekárnik vás nasmeruje kam treba

Ak máte obavu, že sa niečo z toho týka aj vás, obráťte sa buď na vášho všeobecného lekára, alebo sa informujte v lekárni, kde by vám dokázali spraviť vyšetrenia na počkanie a zistili by ste, či je potrebné začať podnikať preventívne opatrenia, aby ste si podľa možnosti zachránili zdravie. Veď BMI 30 až 35 znamená podľa docentky Fábryovej skrátenie dĺžky života o približne 3 roky a BMI 40 až 50 skracuje život o 8 až 10 rokov.

"Stačí pritom malý pokles hmotnosti a veľa sa zlepší," zdôrazňuje odborníčka. Podľa nej stačí zhodiť u mnohých ľudí len 5 až 10% z hmotnosti a okamžite klesne riziko cukrovky, vysokého tlaku, neplodnosti, zlepší sa astma, príznaky refluxu a mnohé ďalšie benefity. Na základe výsledkov vyšetrení, ktoré môžete podstúpiť v mnohých lekárňach, vás lekárnici odborne poučia alebo nasmerujú k ďalším odborníkom tak, aby ste svoj problém mohli začať riešiť čím skôr.