Viete, čo sa skrýva za názvom IRX3? Pravdepodobne nie, pritom ide o vec, ktorá možno výrazne ovplyvňuje váš život. Je to označenie génu, ktorý má na svedomí nadváhu.

Nepriberali

Gén tučnoty sa podarilo identifikovať vedcom z Torontskej univerzity. Ten kóduje proteín s názvom IRX3 a dokáže regulovať metabolizmus a energetický výdaj. Počas výskumov sa zistilo, že myši, ktoré tento proteín nemajú, sú v priemere o tridsať percent štíhlejšie. Nielenže boli štíhlejšie než tie ostatné, ale nemuseli pre to ani nič urobiť. Pokojne žrali toľko, koľko ich tučnejšie kamarátky, a ani s fyzickou aktivitou to nepreháňali.

Prejedanie bez následkov

Na to, aby takéto myši výskumníci vyrobili, im najprv odobrali gén IRX3, ktorý je zodpovedný za výrobu zázračného proteínu. Vedci začali tieto myšky kŕmiť potravou s vysokým obsahom tukov a čakali, čo sa stane. Tými, ktorým chýbal proteín IRX3, to ani nepohlo. Stále mali rovnaké hladiny tukov a udržali si svoju starú štíhlu líniu. Myšky, ktoré proteín mali, dopadli o niečo horšie. Svoju hmotnosť takmer zdvojnásobili. Chudšie myši okrem toho oveľa lepšie spracúvali glukózu a v ich tukových tkanivách bolo viac hnedého ako bieleho tuku. Nielenže im teda nehrozila obezita, ale boli dobre chránené aj pred cukrovkou.

Tučný gén

S tučnotou sa už dlhšie obdobie spája ďalší gén. Označuje sa ako FTO, nachádza sa na šestnástom chromozóme a kóduje enzým s rovnakým názvom. Už v minulosti vedci vysvetlili časť obezity u populácie práve na základe tohto génu, dlho však netušili, aké mechanizmy sa za jeho pôsobením na našu líniu skrývajú.

Pri výskumoch na myšiach sa ukázalo, že práve s génom FTO súvisí aj proteín IRX3, ktorého nedostatok chránil testované myši pred nadmerným priberaním. FTO a IRX3 na seba pôsobia, aj keď sú od seba v genóme podstatne vzdialené, a preto sa nedarilo dlhý čas nájsť medzi nimi súvislosť. Gén FTO pôsobí ako akýsi ovládač na spustenie alebo na zastavenie produkcie proteínu IRX3. Ak je tento gén zmutovaný, fungovanie proteínu IRX3 sa naruší a myši môžu začať nekontrolovateľne priberať.

Liek proti tučnote

Výsledky u myší sa potom podarilo zopakovať aj na ľudských bunkách skúmaných v laboratóriu. Ide však len o prvý krok na dlhej ceste. Odborníci sa teraz pokúsia dešifrovať, ako presne tento proteín pôsobí na úrovni našich buniek. Až keď sa im to podarí, budeme o niečo bližšie k tomu, aby sme dokázali vyrobiť aj liek proti tučnote.

Pokým budú v lekárni

Výskumníci okrem iného odhalili, že FTO a IRX3 na seba vzájomne pôsobia u myší, ľudí a jedného druhu kaprovitej pruhovanej ryby, prezývanej aj zebrička, čo by znamenalo evolučné prepojenie tohto pôsobenia, ktoré môže existovať tisíce rokov.

Otázkou ostáva, do akej miery by nový liek fungoval na ľuďoch a aké by mal vedľajšie účinky. Predsa len, skúste nájsť v prírode obéznu zebričku alebo myš. Obézne myši sa podarilo vyprodukovať len ich cieľavedomým vykrmovaním. Tak nejako sa to podarilo dosiahnuť aj u ľudí. Ponuka na prvú tabletku, ktorá bude skutočne fungovať a dovolí nám napchávať sa, aj keď máme gény tučnoty, je lákavá. Predtým, ako začneme so sebou experimentovať, nám ostávajú staré dobré osvedčené metódy. Trochu menej jesť a trochu viac sa hýbať.