Psychopatov okrem toho veľmi priťahujú aj pozície obchodníka, žurnalistu alebo policajta. Najmenej psychopatov by malo byť medzi ľuďmi s obetavými zamestnaniami, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Takými sú povolanie zdravotnej sestry, opatrovateľa a terapeuta.

Tu totiž psychopati nemôžu tak dobre využiť svoje základné vlastnosti, akými je nedostatok empatie, egocentrizmus, schopnosť vyvolať dobrý dojem, presvedčiť iných, nezávislosť a sústredenosť na cieľ. Okrem toho psychopati zvyčajne netúžia pracovať v tesnom kontakte s ľuďmi. Preto je ich napríklad najmenej medzi zdravotníkmi, až na chirurgov, ktorí môžu v zamestnaní uplatniť aj svoju túžbu po prestíži.

Aspoň takto to vychádza podľa psychológa Kevina Duttona, ktorý svoj rebríček predstavil v knihe Múdrosť psychopatov.

Pozdáva sa vám sledujúci rebríček, ktorý nájdete v našej galérii?