Krvné skupiny podľa Zdravia opisujú bohatú škálu chemických látok, ktoré sa nachádzajú na povrchu našich červených krviniek. Medzi najznámejšie patria tie s názvom A a B, ktoré môžu byť prítomné spoločne ako AB, jednotlivo ako A alebo B, alebo vôbec nie sú prítomné ako O. Dokonca aj v rámci týchto hlavných krvných typov existujú jemné rozdiely, ktoré vznikajú mutáciami v zodpovedných génoch.

Vedci v časopise Neurology zverejnili výskum z oblasti genomiky, kde ukázali jasný vzťah medzi jednou z krvných skupín a skorým nástupom mozgovej príhody.

Zhromaždili údaje zo 48 genetických štúdií, ktoré zahŕňali približne 17 000 ľudí s mozgovou príhodou a takmer 600 000 kontrolných osôb bez mozgovej príhody. Všetci účastníci boli vo veku od 18 do 59 rokov.

Ako píše ScienceAlert, celogenómové vyhľadávanie odhalilo dve miesta silne spojené so skorším rizikom mozgovej príhody. Jedno sa zhodovalo s miestom, kde sa nachádzajú gény pre krvnú skupinu.

Riziková krvná skupina A

Druhá analýza špecifických typov génov pre krvnú skupinu ukázala, že ľudia, ktorých genóm kódoval variáciu skupiny A, mali o 16 % vyššiu pravdepodobnosť mozgovej príhody pred 60. rokom života v porovnaní s populáciou ostatných krvných skupín. U osôb s génom pre skupinu 01 bolo riziko nižšie o 12 %.

„Stále nevieme, prečo by krvná skupina A mala znamenať vyššie riziko. Pravdepodobne to však súvisí s faktormi zrážania krvi, ako sú krvné doštičky a bunky, ktoré vystielajú cievy, ako aj s ďalšími cirkulujúcimi proteínmi, ktoré zohrávajú úlohu pri vzniku krvných zrazenín,“ povedal hlavný autor a cievny neurológ Steven Kittner z Marylandskej univerzity.

Štúdia tiež zistila, že ľudia s krvnou skupinou B mali približne o 11 % vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú mozgovú príhodu v porovnaní s kontrolnou skupinou bez mozgovej príhody bez ohľadu na ich vek. Genetická sekvencia pre krvné skupiny A a B sa tiež spája s mierne vyšším rizikom vzniku krvných zrazenín v žilách, tzv. žilovou trombózou.

Kittner ale poznamenal, že v tejto oblasti je nutné vykonať viac štúdií na objasnenie mechanizmov zvýšeného rizika mozgovej príhody. Dôležitý je aj rozdiel z porovnania ľudí, ktorí mali mozgovú príhodu pred 60. rokom života s tými, ktorí ju mali po šesťdesiatke. Pre starších ľudí ako 60 rokov s krvnou skupinou A sa stalo zvýšené riziko výskytu mozgovej príhody nevýznamným. Podľa Kittnera to naznačuje, že mozgové príhody, ktoré sa vyskytnú na začiatku a počas života, môžu mať iný mechanizmus ako tie, čo sa objavia v neskoršom veku.

Podľa autorov je menej pravdepodobné, že mozgová príhoda u mladších ľudí je spôsobená nahromadením tukových usadenín v tepnách čiže aterosklerózou, a je pravdepodobnejšie, že ju spôsobia faktory súvisiace s tvorbou zrazenín.