Kniha s názvom Shadows from the Walls of Death (Tiene zo stien smrti) vyšla v roku 1874 v USA. Jej autorom je doktor Robert M. Kedzie, ktorý počas americkej občianskej vojny pracoval ako vojenský chirurg a neskôr sa stal profesorom chémie. Dielo má len 100 strán a ku krátkemu textu je pridaných 86 vzoriek tapiet. Práve tie sú mimoriadne jedovaté, keďže obsahujú veľké množstvo arzénu. Už za Kedzieho čias sa pritom vedelo, že arzén je jed, ktorý po konzumácii dokáže zabiť človeka. Lenže nikomu nenapadlo, že arzén môže byť smrteľný aj vtedy, keď sa použije ako prísada do farby. Kedzie si to však v roku 1874 uvedomil a vydal 100 výtlačkov svojej knihy ako varovanie.

Koncom 19. storočia obsahovalo 65 percent tapiet v USA arzén. Kedzie vedel, že arzén sa z farby postupne uvoľňuje a otravuje obyvateľov domov. Práve preto rozoslal výtlačky svojej knihy do verejných knižníc v štáte Michigan spolu s upozornením, aby knihovníci nedovolili deťom dotýkať sa stránok.

Kedzie kupoval vzorky tapiet od obchodníkov a sám sa pritom vystavoval smrteľnému nebezpečenstvu. Ako sa však ukázalo, s tapetami narábal veľmi opatrne a zomrel až v roku 1902 ako 79-ročný. Knižnice tiež brali jeho varovania vážne a keď sa potvrdilo, že arzén v tapetách je naozaj jedovatý, väčšinu výtlačkov nechali zničiť.

Zo stovky kópií dnes existujú iba štyri. Dve ostali v Michigane, obe v tamojších univerzitách. Ďalšia je na lekárskej fakulte Harvardovej univerzity a štvrtá v Národnej lekárskej knižnici. Pozrieť si ju môžete aj online.

Všetky výtlačky dnes majú strany obalené v plastovej fólií a ich prezeranie je pomerne bezpečné. K tomuto bezpečnostnému opatreniu však knižnice pristúpili až v roku 1998, dovtedy sa s knihami mohlo manipulovať len v špeciálnych rukaviciach.