MENU
Menu

Zdravie Kedy je už naozaj zle? 11 signálov závislosti sa oplatí poznať

Alkohol, tabak, marihuana, stimulanty, halucinogény či rovno drogy. Pokušení, ktoré číhajú na zvedavé povahy, je až príliš veľa. Nakoľko všetky z nich v prvom momente prinášajú príjemné pocity, môže sa objaviť túžba zopakovať si to. Kde je však hranica, aby z toho nebola závislosť?

Kedy je už naozaj zle? 11 signálov závislosti sa oplatí poznať

Mnohí sa nad hrozbou závislosti len pousmejú - poznám predsa svoju mieru, napadne im. Verte však, že toto si zo začiatku vraveli aj skutoční závisláci, až si raz uvedomili, že je zle. Poznajte teda potrebné znaky nezdravého vzťahu s návykovou látkou, pretože to môže pomôcť nielen vám, ale aj niekomu vo vašom okolí.

FOTO: Ópiové brlohy v minulosti: Miesta, kde sa drogovalo už v 19. storočí

Užívanie: Človek látku neužíva len sporadicky, ale pravidelne a pridal na veľkosti dávky.

Množstvo času: Závislosť zaberá človeku veľkú časť života, takže s omamnou látkou trávi množstvo času. Často si to všimne skôr okolie ako on sám.

Povinnosti: Kvôli užívaniu látky si človek neplní svoje povinnosti - napr. pracovné, školské či domáce.

Čipsy, kola, zmrzlina: Prečo sú niektoré jedlá návykové ako tvrdé drogy?

Obmedzenie činností: Človek na úkor trávenia času s omamnou látkou vynecháva aj činnosti, ktoré mal rád. Vedome radšej uprednostní užívanie či už alkoholu alebo drogy.

Nebezpečné užitie: Človek užil látku aj vtedy alebo takým spôsobom, že ohrozil seba alebo iných. Ide napr. o predávkovanie sa či šoférovanie pod vplyvom.

Hladina: Pokiaľ si telo vytvorilo toleranciu voči danej látke a na dosiahnutie istého účinku jej treba viac, je zle.

Medziľudské vzťahy: Užívanie vybranej návykovej látky spôsobuje človeku problémy vo vzťahoch, či dokonca hádky a konflikty.

Zdravotné problémy: Pokiaľ užívanie látky vyvolalo zdravotné (pokojne aj psychické) problémy, ide o pretrvávajúcu závislosť.

5 najnávykovejších látok sveta: Na ktorej ste závislý?

Túžba: Problém sa prejavuje aj pocítením túžby po ďalšej dávke. Človek väčšinou nerozmýšľa a "poslúchne" telo.

Abstinenčné príznaky: Pokiaľ pri stopnutí užívania prídu abstinenčné príznaky, ide o jeden zo znakov závislosti.

Snaha o koniec: Ak sa človek sám od seba pokúša s užívaním látky prestať, no nedarí sa mu, už si sám uvedomuje problém.

Naoko sú to možno malé veci, no pokiaľ ste seba alebo niekoho blízkeho našli v čo i len v dvoch bodoch, ide o zdvihnutý varovný prst. Nájsť sa v troch a viac bodoch - to už odporúčame riešiť, aby neprišlo k najhoršiemu...

Autor: ling
Foto: Shutterstock

DISKUSIA
19.8. 2019 15:00
Diskusia