Jednoduchý test pomôže odhaliť mŕtvicu
Existuje však jednoduchý test, ako zistiť, či je tomu naozaj tak.

"Poproste daného človeka, aby sa usmial, zdvihol ruky alebo povedal jednoduchú vetu," radí nemecký neurológ Curt Beil. Ak má problémy s niektorou z týchto úloh, prípadne so všetkými, potom musí okamžite navštíviť lekára.

"Pacienti odvezení do nemocnice do troch hodín od príhody a ošetrení odborníkom majú oveľa väčšie šance na prežitie a dobrú rehabilitáciu," hovorí neurológ z Kolína.

Ďalším indikátorom mŕtvice je, že jazyk postihnutej osoby visí nabok, alebo sa bezvládne prevaľuje zo strany na stranu. Polovica zo státisícov pacientov, ktorí každoročne utrpia mozgovú príhodu, má nad 75 rokov, no mŕtvica môže postihnúť aj mladých ľudí, ba dokonca i deti.

K mozgovej príhode dochádza, keď sa náhle zníži prívod krvi do mozgu. Príčinou môže byť zablokovaná artéria zásobujúca mozog alebo krvácanie cez poškodenú krvnú cievu.

Prvým znakom, že prichádza mŕtvica, je náhla slabosť jednej strany tela, vysvetľuje Beil. Dodáva, že prechodné problémy s rečou, stŕpnutosť jednej strany tela alebo problémy so zrakom sú takisto varovnými signálmi, ktoré treba brať veľmi vážne.