Alzheimerova demencia je važné ochorenie postihujúce nervový systém. Prvé príznaky sa môžu objaviť postupne a choroba pomaly oberá pacienta o samostatnosť. Každoročne pribúda ľudí s touto diagnózov, jedným z možných faktorov môže byť podľa odborníkov aj dlhovekosť.

Podľa výsledkov výskumu vedcov z Ruhovej univerzity v Chicagu nie je nikdy neskoro začať sa venovať aktivitám, ktoré môžu riziko Alzheimerovej choroby znížiť. Posilňovanie mozgu môže nástup demencie oddialiť, aj keď s činnosťami začnete hoci aj v 80 rokoch.

Ako štúdia prebiehala?

Spomínaná štúdia bola publikovaná v magazíne Neurology, ktorý vydáva Americká neurologická akadémia. Vedci 7 rokov sledovali skoro 2 000 osemdesiatnikov, ktorí na začiatku výskumu nemali demenciu. Preverované to bolo každoročne niekoľkými kognitívnymi testami. Štúdia sa zakladala na hodnotení účasti na siedmich aktivitách. Respondenti odpovedali na otázky typu: Ako často ste v uplynulom roku čítali knihy, hrali stolové hry  či karty alebo lúštili krížovky? Dopytovali sa ich aj na otázky týkajúce sa kognitívnych aktivít v detstve, dospelosti a starobe.

Odborníci hodnotili odpovede podľa päťbodovej stupnice. Skóre „1“ mali tí, ktorí sa spomínaným aktivitám venovali „raz za rok alebo menej“ a skóre „5“ získali tí, ktorí ich robili „každý alebo takmer každý deň“. Ľudia v skupine s vysokou kognitívnou aktivitou dosiahli v priemere číslo 4, teda hre a lúšteniu sa venovali niekoľkokrát v týždni, osoby s priemernou hodnotou 2 mali nízku kognitívnu aktivitu, teda mozog žiaducim spôsobom posilňovali len párkrát do roka.

Posilňovanie mozgu má význam 

Počas štúdie bola asi 460 ľuďom s priemerným vekom 89 rokov diagnostikovaná Alzheimerova choroba. U ľudí s najvyššou úrovňou mentálnej aktivity sa ale vyvinula až vo veku 94 rokov. U tých s najnižšou kognitívnou aktivitou sa objavila o päť rokov skôr, teda v 89 rokoch. Výsledky boli podobné, aj keď vedci zohľadnili ďalšie faktory, ktoré môžu riziko nástupu Alzheimera zvýšiť, ako je úroveň vzdelania či pohlavie.

Hra, strava i pohyb 

Výskum ukázal, že ľudia, ktorí sa venujú aktivitám stimulujúcim mozog, môžu oddialiť vek, v ktorom sa u nich rozvinie Alzheimerova choroba. Štúdia naznačuje, že to, kedy sa u človeka objaví demencia, súvisí najmä s aktivitami, ktorým sa venuje neskôr v živote. Dobrou správou je, že hranie kariet, čítate, písanie listov či lúštite krížoviek, aktivujete mozog a môže oddialiť riziko Alzheimera. 

K preventívnym opatreniam proti vzniku demencie nepatrí, samozrejme, len hra, dôležitá je aj správne zloženie jedálneho lístka, dostatok pohybu, pozitívne myslenie či dobrá nálada.