To, aké staré je vaše telo, sa neráta iba podľa počtu sfúknutých sviečok na narodeninovej torte. Úplne iná vec je biologický vek, ktorý odráža aj dedičnú záťaž a životosprávu, ktorú ste mu dopriali. Medzi chronologickým a biologickým vekom môže byť rozdiel aj 10 rokov, či viac. 

Na to, aby ste ho zistili ako na tom ste, pritom nemusíte dať analyzovať svoju DNA. Podľa najnovšej štúdie sa biologický vek dá vyčítať i zo sietnice

Oko predpovie smrť

Vedci v nej analyzovali vyše 130-tisíc snímok sietnice viac ako 500 tisíc účastník vo veku 40 až 69 rokov. Pomocou algoritmu takzvaného hlbokého učenia bol počítač schopný určiť vek pacienta z farebnej fotografie sietnice s celkom dobrou presnosťou. Ten však nemusel sedieť s jeho biologickým vekom. 

Za každý rok rozdielu medzi skutočným a biologickým vekom osoby sa riziko predčasného úmrtia z akejkoľvek príčiny zvýšilo o 2%.

Väčšie rozdiely - teda 3, 5 a 10 rokov medzi skutočným vekom a biologickým vekom meraným zo sietnice sa spájali dokonca s až o 67% vyšším rizikom úmrtia na špecifické ochorenia, a to aj po zohľadnení iných faktorov, ako je vysoký krvný tlak, hmotnosť a rozdiely v životnom štýle, ako je fajčenie, napísal CNN

Pri dvoch skupinách chorôb však model zvýšené riziko úmrtia nedokázal predpovedať - pritom ide o dve z najčastejších príčin smrti - srdcovo-cievne ochorenia a rakovina. Podľa vedcov za to však mohlo len nízke zastúpenie chorých s týmito diagnózami v sledovanej vzorke.