MENU
Menu

Zdravie Jeden deň v živote kata: Nahliadnite doň s nami

V 16. storočí pôsobil v Norimbergu majster kat menom Franz Schmidt. Zanechal po sebe denník, vďaka ktorému sa podarilo zrekonštruovať, ako asi vyzeral deň kata začiatkom novoveku. Nahliadnite doň s nami.

Jeden deň v živote kata: Nahliadnite doň s nami
Je 13. august 1577 a čaká vás práca. Nedávno ste dorazili do Norimbergu z rodného Bambergu a čaká vás v tomto meste prvá poprava. Hriešnikom, ktorého máte poslať na večnosť, je istý Hans Vogel. Spomeniete si, ako ste sa vlastne k tejto práci dostali. Vášho otca náhodou vybral z davu bavorský magister Albrecht II. Aby vykonal popravu troch previnilcov. Muž nemal na výber a potom, ako žiadosti vyhovel, s ním už bežný ľudia nechceli mať nič spoločné. Stal sa teda katom a keďže išlo o dedičnú profesiu, čakal rovnaký osud aj vás.

Mosadzný býk: Najhorší spôsob mučenia, aký človek vymyslel?

Trest smrti vykonávate od 18-ich, do dnešného dňa máte za sebou 361 popráv. Brali ste život obesením, lámaním v kolese, upaľovaním, topením i stínaním. A napriek nemilej povesti katovskej profesie si vás ľudia vážia a oslovujú ako majstra Franza.

Vráťme sa ale späť k povinnostiam, ktoré vás čakajú 13. apríla. S Vogelom ste sa už stretli a dá sa povedať, že ho poznáte do rovnakej miery, ako kriminálnikov, s ktorými už ste mali tú česť. Našťastie nie je chorý ani ranený, takže ho nemusíte pred popravou liečiť.

Oslobodenie koncentračného tábora Dachau: Popravili Američania dozorcov?

K Vogelovi v jeho posledný deň príde farár. Predčíta mu zo Svätého písma, ukáže mu, ako asi vyzerá nebo a peklo. Spoločne sa pomodlia. Vy si zatiaľ želáte, aby sa odsúdenec vďaka viere upokojil a nerobil na popravisku neprístojnosti.

Otec vás naučil to, čo si opakujete pred každou popravou. Hrdelný trest má dve funkcie. Po prvé: šokuje pozorovateľov a pôsobí ako preventívne opatrenie. Po druhé: upevňuje svetskú a cirkevnú moc.

Ste ako postava v divadelnej hre a predstavujete Smrť. Hriešnik, ktorý je odsúdený do pekla, však oľutuje svoje hriechy a vy mu na oplátku doprajete rýchly odchod na druhý svet a prísľub spasenia. Keď farár odíde z Vogelovej cely, odsúdenec si vypýta posledné jedlo. Môže požiadať o čokoľvek a v akomkoľvek množstve, víno a pivo nevynímajúc. Pre kata je výhoda, ak si takýto človek poriadne vypije a v podstate upadne do alkoholického bezvedomia, z ktorého sa už nepreberie ani na popravisku.

Sťatie ako forma popravy: cíti človek, že mu krkom prechádza oceľ?

Keď Vogel doje, vaši pomocníci ho odejú do jednoduchej bielej róby. Potom ho vyvedú pred sudcu a porotu. Vy zatiaľ čakáte v ústraní, kým vás nevyzvú, aby ste ystúpili.

Keď sa tak stane, predstúpite pred Vogela a vyzvete ho, aby vám odpustil. Spoločne vypijete „čašu mieru". Nasleduje prejav sudcu. Ten vynesie rozsudok, hoci ho odsúdenec už dávno pozná. Je ním smrť. Otázny je už len spôsob, akým skončí Vogelov život. Škripot pisárovho brka sa zastaví, kým sa sudca nerozhodne. Napokon padne verdikt: sťatie mečom.

K popravisku vedie dlhá cesta, ktorú lemujú davy ľudí. Chýry o poprave sa šírili mestom celé týždne a obyvatelia sa tešia, že niečo naruší ich každodennú rutinu. Vogelov posledný pochod prebehne našťastie bez incidentov. Na popravisku mu opäť prečítajú rozsudok. Dav zašumí, ozvú sa výkriky a piskot. Vogel následne povie, že je pripravený zomrieť, ale chce, aby to bolo inak. Požiada, aby mohol šermovať so štyrmi mužmi súčasne. Jeho žiadosť sa však zamieta.

Poprave už nič nebráni. Keď sa na sklonku života obrátite pohľadom späť sa svoju 45-ročnú kariéru, vidíte, že ste vykonali 187 sťatí mečom, a iba v štyroch prípadoch ste museli seknúť dvakrát. Vedeli ste, čo je v stávke. V niektorých nemeckých mestách totiž platila zásada „trikrát a dosť". Kat mohol ťať len trikrát, a ak neodsekol hlavu, dav ho strhol a kat razom zaujal miesto odsúdenca na smrť.

Vo Vogelovom prípade však išlo o čistú prácu. Rázne seknutie mečom oddelilo hlavu od tela na prvý raz. Sudca vyjadrí spokojnosť, na čo mu odvetíte: „Ďakujem Bohu a môjmu učiteľovi, že ma to naučil."

Napokon je tu posledná nemilá povinnosť: upratovanie. Treba poutierať krv a zbaviť sa Vogelovho tela a hlavy. Až do chvíle, kým neopustíte popravisko, sa vôkol motajú ľudia. Tí múdrejší už zavítali do miestnych pohostinstiev.

Ďalší náročný deň sa skončil.

DISKUSIA
15.6. 2018 15:00
Diskusia