Homeopatia sa dostáva čoraz hlbšie do povedomia ľudí, aj keď je stále opradená viacerými záhadami. Niekedy sa ľuďom pletie s fytoterapiou, čo je liečba bylinkami. S tou však nemá veľa spoločné. V homeopatii sa lieky vyrábajú tak z rastlín, ako aj zo živočíšnych zdrojov, z minerálov či z ľudských tkanív.

Na rozdiel od klasického lekára od vás homeopat nikdy nebude pýtať vzorku moču, krvi či iného ľudského materiálu, ak potrebuje zistiť príčinu, ktorá vyvolala ochorenie.

Homeopat sa spolieha čisto na symptómy a príznaky, ktoré môže na pacientovi pozorovať alebo o ktorých mu pacient povie.

Aj homeopatikum je liek

Napriek tomu môže homeopatikum predpísať v rámci doplnkovej liečby aj váš klasický lekár. V rámci voľnopredajných liekov majú homeopatiká svoje čestné miesto aj v lekárňach, kde sú na poličkách hneď vedľa klasických liekov na zdravotné ochorenia a ťažkosti, ako je chrípka, nádcha, kašeľ alebo dokonca úzkostné stavy. Na prvý pohľad sú od iných liekov celkom na nerozoznanie. Označenie môže byť celkom nevýrazné alebo len na zadnej strane obalu.

Už samo pomenovanie liek dodáva homeopatikám kredibilitu. Na to, aby sa dostali legálne do predajní, musia, samozrejme, splniť isté kritériá. Pri schvaľovaní týchto liekov nie je smerodajné, aby bola potvrdená ich účinnosť, ale hlavne ich bezpečnosť. V prípade homeopatík to problém nie je, bývajú bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Môžu ich používať aj deti, tehotné a dojčiace ženy.

Je v tom niečo?

Neistotu často vyvoláva hlavne zloženie lieku. Homeopatikum sa vyrába riedením údajne účinnej látky, najprv vo väčšom pomere, ako je jedna k desiatim, pričom sa roztok ďalej pretrepáva a riedi, až koncentrácia účinnej látky môže dosiahnuť naprí-klad jeden k miliónu.

V dokumente CBC požiadala reportérka o chemický rozbor vzoriek dvoch populárnych homeopatík na University of Toronto. Vniektorých z nich sa nenašla ani jedna molekula účinnej látky. Keď požiadala homeopatku o vysvetlenie, reagovala slovami, že homeopatikum účinkuje bez toho, aby bol známy mechanizmus, akým sa to deje. Moderné technológie vraj nie sú na dostatočnej úrovni, aby boli schopné tento mechanizmus rozpoznať a pomenovať.

Prečo pomáha?

Vedecké štúdie väčšinou prišli s výsledkami, že homeopatická liečba má rovnaký efekt ako placebo. Niektoré štúdie však priniesli aj výsledky, podľa ktorých je homeopatická liečba o niečo účinnejšia než obyčajné placebo. Ako je to možné?

Netreba zabúdať na to, že homeopatická liečba sa mnohokrát začína práve konzultáciou s pacientom, na ktorú sa kladie veľký dôraz. Homeopat sa zaujíma o celkový zdravotný stav. Nezabúda sa však opýtať ani na celkovú spokojnosť pacienta, osobné problémy či na spôsob stravovania. Možnosť vyrozprávať sa s homeopatom tak do veľkej miery možno prirovnať k sedeniu so psychológom. Samotný rozhovor dokáže povzbudiť, odbúrať stres či pomôcť s osobnými problémami. Ak sa homeopatovi podarí pacienta pochopiť, povzbudiť ho a poskytnúť mu emocionálnu podporu, môže to mať vplyv aj na priebeh jeho zdravotných problémov. Je známe, že napríklad dermatitídy, astma, stavy úzkosti či vysoký krvný tlak súvisia so stresom, takže priebeh týchto ochorení sa skutočne môže zlepšiť bez ohľadu na to, či homeopatikum odporúčané na konzultácii nebolo naozaj nič iné ako obyčajné placebo. Podobne môže účinkovať aj odporúčaná úprava životného štýlu.

Nenápadný liek

Aj keď sa používanie homeopatík vo všeobecnosti považuje za veľmi bezpečné, keďže lieky nevyvolávajú vedľajšie účinky, pri závažnejších ochoreniach môžu mať veľmi nepriaznivý vplyv, a to v prípade, ak pacient celkom zanevrie na klasickú liečbu. Môže sa tak stať napríklad v počiatočných fázach niektorých druhov rakoviny, keď majú pacienti dobrú nádej na vyliečenie. Tá s postupom do ďalších štádií značne klesá.

Obavy sú aj pri iných ochoreniach. Napríklad v minulom roku ministerstvo zdravotníctva v Kanade vydalo nariadenie, aby všetky homeopatiká, ktoré sa propagujú ako možnosť zabrániť osýpkam, mali varovanie, že nie sú alternatívou klasického očkovania.

Predaj homeopatík sa v každej krajine reguluje inak, teda nie všade sa možno spoľahnúť na ich neškodnosť. Nedávno FDA vyhlásilo, že spoločnosť Terra Medica sťahuje z trhu v USA päťdesiatšesť výrobkov z dôvodu možného výskytu antibiotík. Americké FDA zvyčajne nepreveruje bezpečnosť homeopatík, vychádzajúc z predpokladu, že látka v homeopatikách je taká zriedená, že nemôže uškodiť.

Homeopatická liečba zvierat

Liečba homeopatikami nie je exkluzívne určená ľuďom, niektorí homeopati ju ponúkajú aj pre zvieratá. Z hľadiska posudzovania účinnosti tejto liečby je homeopatická liečba zvierat zaujímavou oblasťou. Priateľský rozhovor zrejme zvieraťu nepomôže a nedokáže ovplyvniť liečbu. Celá konzultácia prebieha medzi homeopatom a majiteľom povedzme psa, ktorý rozpráva o povahe a návykoch svojho miláčika, o jeho zdravotnom stave a podobne. Celá konverzácia však ide mimo psa a sotva ovplyvní účinok liekov. Psovi neostáva nič iné, len spoľahnúť sa na to, že mu pomôžu homeopatiká.

V jednej štúdii zisťovali veterinári na Novom Zélande, aký rozdiel bude v tom, ak budú klinickú mastitídu liečiť antimikrobiálnymi prípravkami alebo homeopatikami. Z ich záverov vyplýva, že homeopatiká mali pri liečbe podstatne nižšiu účinnosť a podiel kráv, ktoré potrebovali ďalšiu liečbu, bol výrazne vyšší u tých, ktorým podávali homeopatiká. K podobným záverom prišli aj nórski výskumníci, ktorí porovnávali účinok antibiotík, homeopatík a placeba, pričom pri homeopatikách a pri placebe zaznamenali rovnaké výsledky a len mierne ustúpenie príznakov choroby.

Výhody homeopatie

Okrem nástrah v prípade, že pacient použije homeopatikum v čase, keď mu ešte mohli pomôcť tradičné lieky a uškodí si, má homeopatia aj skryté výhody.

Pomáha napríklad znižovať spotrebu antibiotík. Pacient s chrípkou, s domnením, že mu homeopatikum pomôže, odloží návštevu u lekára. Je známe, že lekári stále predpisujú priveľa antibiotík aj na chrípkové stavy, pri ktorých sú neúčinné. Ak sa pacient na homeopatikách uzdraví, možno si ušetrí zbytočnú dávku antibiotík a vybudovanie odolnosti proti nim.

Podobne je na Slovensku známa celková obrovská spotreba liekov, či už na predpis, alebo bez neho. Homeopatia tak môže ochrániť tých ľudí, ktorí majú doma plnú lekárničku a lieky využívajú pri každom zakašlaní, bolesti alebo rozrušení. Homeopatiká ich ochránia pred nežiaducimi účinkami liekov užívaných neuvážene.

Tieto výhody, samozrejme, prináša homeopatia celkom nechtiac a sú skôr výsledkom nedostatkov praktizovania klasickej medicíny.

Zadarmo to nebude

„Nič“ v homeopatických prípravkoch má rôzne ceny, aj keď je to stále to isté nič. Ťažko povedať, od čoho sa cena odvíja, konkuruje však cenám bežných liekov s vystopovateľnou účinnou látkou.

Homeopatické lieky však bývajú len tou menšou položkou. Nákladnejšie sú konzultácie. Homeopati zdôrazňujú práve náročnosť jednotlivých sedení a komplexné posúdenie zdravotného stavu, preto sa cena jednej hodiny pohybuje okolo niekoľkých desiatok eur. Exkluzívny ročný balíček pre celú rodinu môže stáť už skôr niekoľko stoviek eur.

Obrat z predaja homeopatík je v niektorých krajinách obrovský. Len v Spojených štátoch minú obyvatelia ročne na homeopatiká približne tri miliardy dolárov.