Výskumníci zistili, že deti, ktoré brali hudobné lekcie, rýchlejšie spracovávali a uchovávali informácie a darilo sa im lepšie riešiť problémy. Museli aspoň dva roky hrávať na nejaký nástroj počas pravidelných súkromných kurzov.

Vedci z detskej nemocnice v americkom Bostone porovnávali pomocou magnetickej rezonancie pätnásť hudobne zdatnejších detí vo veku od deväť do dvanásť rokov s kontrolnou skupinou dvanástich detí rovnakého veku, ktorí nehrávali na nijaký nástroj.

Magnetická rezonancia ukázala, že u detí s istým hudobným vzdelaním sa počas mentálnych úloh viac aktivovali špecifické oblasti prefrontálnej mozgovej kôry, spájané s vykonávacou funkciou.

"Zatiaľ čo veľa škôl ruší hudobné programy a sústredí sa čoraz viac na prípravu na testy, z našich zistení vyplýva, že deti navštevujúce hodiny hudby môže čakať lepšia akademická budúcnosť," tvrdí Nadine Gaabová, ktorá viedla výskum.

Podľa nej by sa výsledky štúdie mohli využiť aj pri pomoci deťom a dospelým, ktorí majú problémy s exekučnými funkciami, ako sú deti s poruchou pozornosti sprevádzanou hyperaktivitou (ADHD) alebo starší ľudia.