Odborníci hovoria, že hravosť a zmysel pre humor sú pre mnoho ľudí oveľa dôležitejšie ako niekoľko titulov či náboženská horlivosť. Popísali hravých dospelých ako tých, ktorí milujú slovné hračky, majú radi žarty, sú spontánni, prijímajú výzvy, sú bezstarostní a trochu strelení.

Štúdia zistila, že hraví ľudia považujú humor, bezstarostný prístup a kreativitu u budúceho možného partnera za dôležitejšiu než serióznosť ich vážnejších rovesníkov či rovesníčok. Nová štúdia vychádza z výskumu antropológa Garryho Chicka z Pennsylvania State University, ktorý vyvinul teóriu, že hravosť u dospelých je žiaduca črta v sexuálnej selekcii, pretože ukazuje ženám nízku úroveň agresie u mužov a mužom vitalitu nežného pohlavia.

René Proyer a Lisa Wagner z katedry psychológie na univerzite v Zürichu ukázali, že v európskej kultúre hravosť tiež hrá dôležitú úlohu pri výbere partnera. Požiadali 327 mladých dospelých z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, aby preskúmali zoznam 16 charakteristík a uviedli, či sú pre nich citované vlastnosti žiaduce pri výbere potenciálneho dlhodobým partnerom. Výsledky ukázali, že muži a ženy sa z veľkej časti zhodujú v poradí požiadaviek na partnerov, aj keď boli malé rozdiely v jednotlivých hodnoteniach.

Podľa časopisu American Journal of Play napríklad ženy vnímajú zmysel pre humor ako dôležitejší než muži, a muži zase chápu vzrušujúcu osobnosť ako dôležitejšiu črtu, než ako ju chápu ženy.

Účastníci štúdie, ktorí sami seba opísali ako hravých, oceňujú hravosť, humor, uvoľnený postoj k životu, zábavné správanie a kreativitu aj u potenciálnych partnerov. Hraví ľudia sú skutočne vnímaní ako atraktívni partneri, ale hravosť sa tiež v dobrom vzťahu stále vyvíja.

Vedci tiež zistili, že ľudia, ktorí hľadajú lásku online, sú menej náchylní veriť osobe s honosným, priveľmi lichotivým profilom. Namiesto toho preferujú potenciálneho partnera, ktorý sa objaví nielen ako úspešný, ale zároveň pokorný a reálny. Chcú, aby osoba, s ktorou sa stretnú, bola presne taká, ako to o sebe napísala do profilu online. Je to však ťažké, pretože sotva uveríme niekomu, kto sa opíše ako úžasný človek, ale zároveň dúfame, že s ním budeme mať vzťah, a tak chceme, aby existoval. Ľudia chcú konkrétne informácie, nie široké zovšeobecňovanie, najmä o tom, kde pracuje ich potenciálny objekt ľúbostného záujmu a čím sa živí.