Hadie uhryznutie môže spôsobiť otravu a smrť. Napriek tomu nájdete podobizne hadov ovinutých okolo palice na nemocniciach, lekárskych plášťoch či medicínskych výrobkoch. Je za tým pomerne zaujímavý príbeh z čias staroveku.

Existujú dve verzie tohto symbolu. Okrídlená palica s názvom kaduceus bola v gréckej mytológii palicou Herma. Hermes bol poslom bohov a sprostredkovával komunikáciu bohov a smrteľníkov. Bol tiež patrónom cestovateľov, čo ho zároveň spája aj s lekármi, ktorí museli v minulosti pešo dochádzať za pacientmi na pomerne veľké vzdialenosti.

V jednej z verzií mýtu dostal Hermes palicu od Apolóna, ktorý bol okrem iného aj bohom uzdravovania. V inej verzii mu ju zasa podaroval Zeus a palicu ovíjali dve biele stuhy. Tie boli neskôr nahradené hadmi, pretože v jednom príbehu Hermes palicou oddelil od seba bojujúce hady. Tie sa potom ovinuli okolo palice a ostali na nej žiť v mieri.

Druhé a zároveň staršie vyobrazenie medicínskeho symbolu je známe ako Asklépiova palica. Nemá krídla a je na nej len jeden had. Asklépios bol synom Apolóna a smrteľnej princeznej Korónidy a v gréckej mytológii mal postavenie poloboha medicíny. Vraj mal schopnosť uzdravovať chorých a oživovať mŕtvych.

V jednom príbehu Zeus zabil Asklépia bleskom za to, že narúšal prirodzený chod sveta oživovaním mŕtvych. V inej verzii toho istého príbehu však Zeus poloboha zabil ako trest za to, že prijal za oživenie peniaze. Následne ho umiestnil na nočnú oblohu v podobe súhvezdia Hadonos (Ophiuchus).

Gréci považovali hady za posvätné a využívali ich pri rituáloch na uctievanie Asklépia. Hadí jed považovali za liečivý a zvliekanie kože sa považovalo za symbol znovuzrodenia a obnovy. Keď teda budete nabudúce pozerať na symbol lekárov s odporom, spomeňte si na to.