MENU
Menu

Zdravie Fascinujúce fakty o psychopatoch, ktoré ste doteraz nepoznali. Je ním aj váš kolega?

Psychopatiu od sociopatie majú problém rozlíšiť aj profesionáli. Psychiatri, policajti či kriminológovia často používajú termíny nesprávne ako synonymá. Hoci v niektorých momentoch sa prekrývajú - v nerešpektovaní zákonov, nedodržiavaní sociálnych a morálnych pravidiel či v absencii pocitov viny - v mnohých sa odlišujú. Zvláštne je napríklad, že v niektorých vlastnostiach je pre nich typická polarita.

Fascinujúce fakty o psychopatoch, ktoré ste doteraz nepoznali. Je ním aj váš kolega?
Zdroj: - / Wenn / Profimedia
Sociopati a ich typické správanie
Kým sociopati majú tendenciu byť nervózni a emocionálne prchaví, psychopati sú pokojnejší a menej agitovaní. Odborníci sa domnievajú, že sociopatické rysy človek získava vplyvom prostredia alebo zlou výchovou, ktorá zahŕňa psychické alebo fyzické týranie či traumu z detstva. Sociopati majú tendenciu byť impulzívnejší a nevyspytateľnejší ako psychopati. Aj napriek citovým problémom dokážu vytvárať vzťahy, resp. sa na niečo alebo niekoho citovo upnúť. Na rozdiel od psychopatov sú však menej stáli v zamestnaní a viac sa dostávajú do konfliktu s okolitým svetom. Keď sa sociopat púšťa do trestnej činnosti, robí to s menšou elimináciou rizík, nezvažuje dôsledky, pretože koná impulzívne a spontánne. Ľahko sa rozruší, vybuchne alebo zaútočí.

Zoznámte sa, toto je Norman. Prvý psychopat, ktorého stvorili ľudia

Psychopati a ich typické správanie
Psychopatom sa človek nestáva, ale rodí. Avšak aj prostredie môže podnecovať genetickú predispozíciu. Výskum potvrdil, že títo ľudia majú nedostatočne vyvinuté určité časti mozgu, ktoré zodpovedajú za reguláciu emócií a sebaovládania. Vo všeobecnosti si ťažko utvárajú citové väzby. Namiesto toho sa púšťajú do plytkých vzťahov, v ktorých môžu s druhou osobou manipulovať a sledovať vlastné ciele. Len zriedka pociťujú pocit viny bez ohľadu na to, ako veľmi ranili iných. Ľudia ich často vnímajú ako očarujúcich, dôveryhodných a stabilných. Niektorí majú dokonca rodinu a udržiavajú zdanlivo láskyplný vzťah s partnerom. Ich inteligencia poruchou nie je narušená, a preto môžu dosiahnuť pomerne vysoké vzdelanie alebo pracovné úspechy. Keď sa zaoberajú trestnou činnosťou, do detailov plánujú svoje zámery, aby ich neprichytili pri čine a odpútali od seba pozornosť.

Najpsychopatickejšie miesto v Amerike
V roku 2018 vedci vypracovali štúdiu, ktorý štát v USA je najpsychopatickejšie. Zahrnuli do nej informácie o násilných činoch a zároveň hľadali najvyššiu koncentráciu psychopatických osobnostných znakov. Ak si myslíte, že „víťazom" sa stáva New York, nie je to pravda. Najpsychopatickejším miestom je Connecticut. New York skončil na štvrtom mieste za Wyomingom a Kaliforniou. Najmenej psychopatickými miestami boli Západná Virgínia, Vermont, Tennessee, Severná Karolína a Nové Mexiko. Ak by sme sa zamerali iba na mestá, vyhral by Washington, D.C. Existuje teória, že práve v hlavnom meste je najväčšia koncentrácia psychopatov, ktorých priťahuje moc politického prostredia.

Najrealistickejší filmoví psychopati: Neuhádnete, kto je na prvom mieste

Psychopat na pracovisku
Odborníci vravia, že pozície obchodných zástupcov sú plné psychopatov. Ako rodení manipulátori dokážu presviedčať ľudí, aby investovali alebo uverili v silu produktu, ktorý ponúkajú. Ich toxická povaha sa na pracovisku prejavuje tak, že škodia kolegom, broja proti nim poza ich chrbát, ohovárajú ich, vymýšľajú si. Odborníci vravia, že psychopati získavajú kontrolu nad druhým človekom tým, že manipulujú s emóciami, používajú zastrašovanie, rozprávajú príbehy, fabulujú a využívajú priamy kontakt. Preto ak je to možné, s psychopatom treba obmedziť priamu komunikáciu a nahradiť ju sprostredkovanou. Tá obmedzuje ich manipuláciu a šikanovanie máte možnosť zaznamenať si ako dôkaz ich správanie.

Zamilovaný psychopat
Šípy cherubína neobchádzajú ani psychopatov. Podstatné je, že ich vzťahy nie sú zdravé. V závislosti od závažnosti ich stavu vnímajú partnera ako nástroj či svoje vlastníctvo. Skutočná náklonnosť je u nich veľmi zriedkavá. V rámci lásky sa psychopat buď pripúta tak, že sa cíti neoddeliteľnou súčasťou partnera a týmto svojím prístupom ho oberá o slobodu alebo nie je vôbec schopný pripútania. Vo vzťahu býva necitlivý, neempatický, prejavuje negatívne emócie. Jeho toxické správanie má tendenciu špirály, stupňuje tlak, jeho výkyvy nálad sú nepredvídateľné.

Imunita voči „nákazlivému" zívaniu
Keď ospalý človek zívne, je pravdepodobné, že niekto, kto sa nachádza v jeho okolí bude mať nutkanie urobiť to isté. Keďže pre tento jav dlho neexistovalo žiadne vysvetlenie, odborníci prišli so zaujímavou teóriou. Stručne povedané, ak zívate, lebo s tým začal niekto vo vašom okolí, je to znak, že ste empatickí. Napríklad „nákazlivé" je zívanie medzi priateľmi alebo členmi rodiny a vykazuje znaky silných emocionálnych väzieb s tým, kto zívol ako prvý. V roku 2015 vedci vykonali výskum či platí, že psychopati sú odolní voči zívnutiu, keďže je pre nich charakteristická nízka úroveň empatie. Najprv účastníkov otestovali, aby zistili ich miesto na psychopatickom spektre. Výskum ukázal, že tí, ktorým chýbala empatia, zívali najmenej. Samozrejme, neznamená to, že každý, kto si empaticky nezívne je psychopat. Potvrdilo sa však, že psychopatické osobnosti akoby boli imúnne voči zívaniu. Zostáva však zaujímavým objavom komplikovanej poruchy osobnosti.

Sedem znakov, že sa rozprávate s potenciálnym psychopatom

Psychopatia a ženy
Pri slove psychopat si väčšina z nás predstaví násilných, dominantných mužov. Výskumy však potvrdzujú, že psychopatmi sú aj ženy. Tie sú podľa psychiatrov silne manipulatívne, kontrolujúce, ľstivé, vykorisťujúce, neberú zodpovednosť za svoje činy, a samozrejme, sú minimálne empatické. Mnoho z týchto vlastností platí aj pre mužov psychopatov, existujú však i rozdiely. Výskum preukázal, že psychopatky tvoria 11 až 17 percent všetkých väzenkýň, pričom psychopati tvoria 25 až 30 percent percent väzňov. Vysvetlením môže byť, že ženy psychopatky sú častejšie agresívnejšie slovne než fyzicky, čím sa dopustia menej násilných zločinov ako muži. To zároveň môže vysvetliť aj prekvapujúcu skutočnosť, že existuje menšia pravdepodobnosť pokusu o vraždu u žien psychopatiek než u žien bez týchto vlastností. Ženy psychopatky sa často správajú žiarlivo a paraziticky, pretože sú presvedčené, že na to majú nárok, pričom často využívajú hrozby či donucovanie. Dokážu byť rovnako násilné, prefíkané a vypočítavé ako muži. Psychopatiu však prejavujú viac skryte a manipulatívne, čo znamená, že ich povaha je viac maskovaná.

Autor: Radomír
Foto: Profimedia

DISKUSIA
18.10. 2019 15:00
Diskusia