Okrem toho najnovšia štúdia, ktorá sa zrodila na Univerzity of Chicago uvádza, že samota ohrozuje zdravie dvakrát častejšie ako obezita.

Vedci sledovali viac ako päťdesiat ľudí nad 50 rokov počas šiestich rokov. Tí najosamelejší počas tohto obdobia zomierali dvakrát častejšie ako ostatní. V porovnaní s priemerným členom skúmanej skupiny zvyšovala samota riziko predčasnej smrti o 14 percent. Chudoba toto riziko zvýšila o 19 percent.

Výskumníci uvádzajú, že osamelosť starších ľudí súvisí hlavne s dnešným spôsobom života. Deti čoraz častejšie bývajú mimo rodičovského domova, mnohokrát vo veľkej vzdialenosti. Pracovné vyťaženie deťom nie vždy dovoľuje postarať sa o svojich starnúcich rodičov. Okrem toho vyšší vek prvorodičiek znamená, že deti starnúcich rodičov sa sami ešte musia starať o svoje malé deti a na rodičov im neostáva dostatočný priestor.

Špeciálne ohrozenou skupinou sú tí starší ľudia, ktorým strata zraku, sluchu, či začínajúce degeneratívne ochorenia mozgu znemožňujú nadväzovať nové kontakty.

Psychológ John Cacioppo z Univerzity of Chicago upozorňuje aj na to, že nielen deti sa vzďaľujú od svojich rodičov, ale aj rodičia sa čoraz viac vzďaľujú od svojich detí. Pre mnohých je ideálom odťahovať sa na starobu niekam na Floridu, kde je teplo a môžu si vychutnávať zaslúžený odpočinok. Cacioppo však uvádza, že pretrhnúť v staršom veku všetky kontakty nemusí byť najlepší nápad a ideálna staroba sa môže rýchlo zmeniť na život v samote a úzkosti.

Nedobrovoľná samota so sebou prináša celý rad zdravotných rizík, ako sú zvýšenie krvného tlaku, depresií, oslabenie imunitného systému, častejšie infarkty a mozgové mŕtvice.