Výskumníci zistili, že zdravé biele krvinky môžu „tolerovať“ rozličné mutácie. To by mohlo pomôcť odhaliť zdroje ľudskej dlhovekosti a jej limity. Vedci z New Yorku pri pitve odobrali zdravé krvné bunky z tela 115-ročnej ženy a našli vyše 400 genetických mutácií, ale zároveň objavili, že jej telo ich tolerovalo. To znamená, že tento jav nevedie k ochoreniu, ale môže naopak poskytnúť významné indície o ľudskej dlhovekosti.

Ľudská krv sa neustále dopĺňa bunkami, ktoré poznáme pod názvom hematopoetické kmeňové bunky. Nachádzajú sa v kostnej dreni. Tieto bunky sa delia a dávajú vznik rôznym typom krvných buniek, vrátane bielych krviniek . Keď sa bunky delia, sú náchylné na chyby, a u buniek, ktoré sa delia najviac, vrátane krvných buniek, je väčšia pravdepodobnosť vzniku genetickej mutácie. Stovky mutácií boli nájdené v krvi u pacientov s rakovinou, ako je napríklad akútna myeloidná leukémia. Nie je však jasné, či zdravé biele krvinky tiež obsahujú mutácie.

V štúdii vedcov z Cold Spring Harbor Laboratory autori použili celé génové radenie bielych krviniek z tela vyše storočnej ženy, aby zistili, či sa u dlhovekých ľudí akumulujú mutácie v zdravých bielych krvinkách. Vedci skúmali dĺžku telomérov, alebo opakovaných sekvencií na koncoch chromozómov, ktoré ich chránia. Po narodení sa teloméry skracujú s každým bunkovým delením. Teloméry bielych krviniek boli oveľa kratšie ako teloméry v mozgu. To naznačuje, že bunky mohli odumrieť na „vyčerpanie“, alebo dosiahli limit kmeňových bunkových delení.

Avšak či je vyčerpanie kmeňových buniek pravdepodobnou príčinou úmrtí v extrémne vysokom veku, to bude potrebné stanoviť v budúcich štúdiách. Biele krvinky do tejto štúdie darovala vyše storočná žena, ktorá bola v čase svojej smrti v roku 2005 najstaršou osobou na svete, a pravdepodobne aj najstaršou osobou, ktorá niekedy darovala svoje telo vede.