Syndróm Alenky v krajine zázrakov (AIWS)

AIWS, známy aj ako Toddov syndróm, je neurologický stav pomenovaný podľa knihy Alice's Adventures in Wonderland od Lewisa Carrolla, v ktorej hlavná postava zažíva mnoho surrealistických zmien veľkosti. Poruchu charakterizujú vnemové deformácie, ako sú zmeny obrazu tela, veľkosti, tvaru a farby objektov. Ľudia s týmto syndrómom môžu trpieť mikropsiou, alebo makropsiou, pri ktorej objekty vnímajú menšie alebo väčšie ako sú v skutočnosti. Môžu tiež vnímať zvuky hlasnejšie alebo tichšie než naozaj sú a zažívajú skreslenie vnímania času. Presná príčina syndrómu nie je známa, ale pravdepodobne súvisí s rôznymi faktormi, vrátane migrény, epilepsie, infekcií, ako je infekčná mononukleóza a užívanie halucinogénnych drog. Tento stav môže postihnúť ľudí všetkých vekových skupín, ale častejší je u detí.

Cotardov syndróm

Cotardov syndróm je zriedkavé duševné ochorenie charakterizované bludným presvedčením, že človek je mŕtvy, neexistuje alebo stratil vnútorné orgány alebo krv. Tento stav prvýkrát opísal v roku 1880 francúzsky neurológ Jules Cotard. Príznaky syndrómu sa môžu líšiť, ale bežne zahŕňajú depresiu, úzkosť, sebazanedbávanie, bludy a halucinácie. V závažných prípadoch môžu ľudia odmietať jesť alebo piť, pretože veria, že ako mŕtvi už nepotrebujú výživu. Vedci sa domnievajú, že ochorenie spôsobuje kombinácia biologických, psychologických a environmentálnych faktorov. Možné príčiny zahŕňajú poškodenie mozgu, bipolárnu poruchu, schizofréniu a je aj následkom užívania drog.

Syndróm cudzieho prízvuku

Ide o zriedkavú poruchu reči, pri ktorej reč človeka znie, akoby mal prízvuk z inej krajiny. Porucha často vzniká v dôsledku mŕtvice, poranenia mozgu alebo roztrúsenej sklerózy. Okrem najzreteľnejšieho príznaku, vývoja cudzieho prízvuku, môžu ďalšie príznaky zahŕňať ťažkosti s hovorením a vyslovovaním slov, zmeny v intonácii a rytme a ťažkosti s výberom slov a gramatikou. Najznámejší prípad sa týkal nórskej ženy, ktorú v druhej svetovej vojne zasiahol šrapnel v dôsledku čoho sa u nej vyvinul nemecký prízvuk. Ďalší prípad sa týkal ženy z Devonu z Veľkej Británie, ktorá získala čínsky prízvuk po migréne.

Syndróm cudzej ruky

Syndróm cudzej ruky (AHS), tiež známy ako anarchická ruka, je zriedkavá neurologická porucha, ktorá ovplyvňuje kontrolu pohybu končatín. Jedinci s AHS zažívajú mimovoľné pohyby jednej z rúk, ktorá akoby žila vlastným životom. Vo väčšine prípadov ruka vykonáva pohyby, ktoré sú v rozpore so zámermi osoby. Napríklad sa môže dotýkať ničoho, čomu sa chce osoba vyhnúť. Ruka môže tiež odopínať gombíky alebo zipsy alebo zasiahnuť tvár inej osoby. V niektorých prípadoch môže postihnutá ruka mať tendenciu uchopiť predmety a pevne ich držať a nepustiť. AHS spôsobuje poškodenie mozgu, zvyčajne v dôsledku chirurgického zákroku alebo zranenia a môže ovplyvniť komunikáciu medzi rôznymi časťami mozgu, ktoré kontrolujú pohyby končatín. V jednom publikovanom prípade AHS 77-ročná žena uviedla, že sedela a sledovala televíziu, keď si zrazu všimla, že jej ľavá ruka sa sama pohybuje. Nedokázala ju ovládať, pričom sa takto pohybovala 30 minút, dokonca ju hladila po tvári a vlasoch.

Zrkadlová synestézia

Zrkadlová synestézia je fascinujúci neurologický stav, ktorý vedci v posledných rokoch viac študujú. Patrí do „rodiny“ synestézie, čo je stav, keď stimulácia jedného zmyslu môže viesť k stimulácii iného. V prípade synestézie Mirror-Touch (MTS) môžu jednotlivci zažiť rovnaký pocit ako iná osoba, hoci s ňou nie sú vo fyzickom kontakte. Napríklad dokážu intenzívne cítiť, ako sa ich niekto dotýka, šteklí ich alebo cítia brnenie či bolesť. Intenzita a trvanie tohto stavu sa môžu líšiť, pričom niektorí jedinci zažívajú krátke, iní dlhšie pocity. Človek s MTS cíti fyzické vnemy alebo hmatovú odozvu, keď pozoruje iných ľudí. Existuje výskum, ktorý spochybňuje, či jedinci s MTS synestéziou sú empatickejší ako tí, ktorí tento stav nemajú. Niekoľko štúdií ukázalo, že jedinci s MTS môžu vykazovať zvýšenú empatiu. Okrem toho výskum z roku 2018 naznačuje, že MTS môže zvýšiť emocionálnu reaktivitu a zlepšiť schopnosť rozpoznávať emócie.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 28. apríla 2023.